REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78724

Resource type: photo

Arequipa - Santa Catalina de Siena (3443)

View

Resource metadata

Title Arequipa - Santa Catalina de Siena (3443)
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Peruwiańskie miasto Arequipa zostało założone w 1540 r. w miejscu osady inkaskiej przez Garcíę Manuela de Carbajala, emisariusza Francisca Pizarra. Jednym z najbardziej interesujących założeń architektonicznych Arequipie jest XVI-wieczny Klasztor Świętej Katarzyny ze Sieny. Najbardziej reprezentacyjne budowle miasta skupiają się wokół Plaza Principal de la Virgen de la Asuncion, nazywanym też Plaza de Armas. Najważniejszym z tych budynków jest wzniesiona z białego kamienia sillar katedra. (Polish)
Description in another language: The Peruvian city of Arequipa was founded in 1540 on the site of an Inca settlement by García Manuel de Carbajal, an emissary of Francisco Pizarro. One of Arequipa's most interesting architectural landmarks is the 16th-century Monastery of Saint Catherine of Siena. The city's most representative buildings are concentrated around the Plaza Principal de la Virgen de la Asuncion, also known as Plaza de Armas. The most important of these buildings is the cathedral, built of white sillar stone. (English)
Keywords "dziedzictwo kultury"@pl, "dziedzictwo architektoniczne"@pl, "zabytki architektury"@pl, "fotografia krajoznawcza"@pl, "Peru"@pl, "Arequipa"@pl, "UNESCO"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Arequipa, Peru
Creation time: 2012
Series name: Historyczna i współczesna architektura amerykańska, Arequipa, Peru
Scanner or camera model: Canon EOS 50D
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 09-01-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Barbara Widera. Arequipa - Santa Catalina de Siena (3443). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Casa de los Balcones (2023)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava, Victoria Garden (2044)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Houston - Museum of Fine Arts by Steven Holl and Sculpture Gardens (2662)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Hôtel van Eetvelde (264)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Teneryfa - Orotava (2071)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more