REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/73002

Resource type: photo

Teneryfa - Orotava, Victoria Garden (2044)

View

Resource metadata

Title Teneryfa - Orotava, Victoria Garden (2044)
Persons Authors: Barbara Widera
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Teneryfa jest największą wyspą archipelagu kanaryjskiego, a jej nazwa pochodzi z języka Guanczów, rdzennych mieszkańców wyspy i odnosi się do połączenia słów teni (góra) + ife (śnieg) (śnieżna góra). Najstarsze znane osady ludzkie na wyspach pochodzą z około 200 r. p.n.e. W XV wieku wyspa została podbita przez wojska kastylijskie i stała się częścią Imperium Hiszpańskiego. Teneryfa utrzymywała bliskie stosunki z Ameryką Łacińską, co miało wpływ na sztukę i architekturę (np. piramidy w Güímar). Najciekawsze przykłady architektury regionalnej można znaleźć w Chorrillo i Vilaflor. Charakterystyczne dla wyspy są także ozdobne domy w La Orotava. Posiadają one wewnętrzne patia z ogrodami chłodzącymi oraz wyjątkowe balkony z drewnianą ornamentyką. (Polish)
Description in another language: Tenerife is the biggest island of the Canary archipelago while its name comes from the language of Guanche, the indigenous inhabitants of the island, and refers to the combination of words teni (mountain) + ife (snow) (snow mountain). The earliest known human settlement in the islands date to around 200 BC. In the 15th century the island was conquered by Castilian troops to became a part of the Spanish Empire. Tenerife maintained a close relationship with Latin America which had an influence on the art and architecture (e.g., the pyramids of Güímar). The most interesting examples of regional architecture can be found in Chorrillo and Vilaflor. The manor houses in La Orotava are also very specific for the island. They have internal patios with cooling gardens and exceptional balconies with wooden ornamentation. (English)
Keywords "Wyspy Kanaryjskie"@pl, "Hiszpania"@pl, "Teneryfa"@pl, "fotografia krajoznawcza"@pl, "zabytki architektury"@pl, "dziedzictwo architektoniczne"@pl, "dziedzictwo kultury"@pl
Classification Resource type: photo
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Teneryfa, Hiszpania
Creation time: 2021
Series name: Historyczna i współczesna architektura europejska, Teneryfa, Wyspy Kanaryjskie, Hiszpania
Scanner or camera model: Canon EOS 6D Mark II
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Widera
Availability date: 22-06-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Barbara Widera. Teneryfa - Orotava, Victoria Garden (2044). [photo] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Fuerteventura - Costa Calma, architektura regionalna (1371)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Lanzarote (1650)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Lanzarote - Casa César Manrique (1801)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Atelier Horty. Fragment fasady (223)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Katedra Najświętszej Marii Panny w Sewilli (974)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

Arequipa - San Francisco (3365)

Barbara Widera, photo, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / architektura i urbanistyka (2018)

See more