REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74615

Resource type: article, chapter

Rozwój sieci regionalnej na przykładzie ŚASK (Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej)

View

Resource metadata

Title Rozwój sieci regionalnej na przykładzie ŚASK (Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej)
Persons Authors: Bartłomiej Królicki, Mirosław Skrzypczak, Adam Domański
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Śląska Akademicka Sieć Komputerowa (ŚASK) jest siecią regionalną łączącą uczelnie wyższe, szkoły, jednostki administracji samorządowej, instytuty naukowo-badawcze oraz grupy innych użytkowników z terenu województwa śląskiego (sieci lokalne jednostek, a także użytkowników pozanaukowych). Swoim zasięgiem ŚASK obejmuje 8 miast: Bielsko-Białą Bytom, Cieszyn, Gliwice, Katowice, Rybnik, Sosnowiec i Zabrze. Błyskawiczny rozwój technologii sieciowych, a także zwiększające się zapotrzebowanie na dostęp do Internetu narzucają konieczność stałej modernizacji infrastruktury sieciowej. Na pewnym etapie rozwoju ŚASK wystąpiły zasadnicze problemy z wydajnością sieci, wynikające głównie z jej struktury. W artykule opisano ten proces z uwzględnieniem wszystkich uwarunkowań oraz przedstawiono uzyskane efekty. (Polish)
Keywords "rozwój"@pl, "sieć komputerowa rozległa (WAN)"@pl, "rozległa sieć komputerowa"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Ogólnopolska Konferencja INTERNET - Wrocław 2007
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2007
From page: 107
To page: 118
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 03-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Bartłomiej Królicki, Mirosław Skrzypczak, Adam Domański. Rozwój sieci regionalnej na przykładzie ŚASK (Śląskiej Akademickiej Sieci Komputerowej). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Acta Scientiarum Polonorum. Medicina Veterinaria 9 (2) 2010

journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk weterynaryjnych (2011)

Infokioski

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

WCTT

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

Festiwal PROGRESSteron

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Podwójny dyplom w Kanadzie

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

TRIZ Future Conference 2016

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

See more