REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74610

Resource type: article, chapter

Kluczowe zagadnienia rozwoju Internetu w Polsce

View

Resource metadata

Title Kluczowe zagadnienia rozwoju Internetu w Polsce
Persons Authors: Wojciech Borucki, Agnieszka Springer
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W artykule przedstawiono aktualny stan rozwoju Internetu w Polsce na tle krajów OECD a także niektóre aspekty polityki regulacyjnej państwa mające wpływ na dynamikę rozwoju sektora ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do Internetu. W celu uzupełnienia obrazu, ażeby uzasadnić tezę o konieczności harmonijnego rozwoju trzech czynników infrastruktury kompetencji użytkowników i ich uświadomionych potrzeb, przedstawione zostały wybrane statystyki dotyczące wyposażenia gospodarstw domowych i ich sposoby korzystania z usług komunikacji elektronicznej. (Polish)
Keywords "infrastruktura"@pl, "społeczeństwo informatyczne"@pl, "Internet"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Ogólnopolska Konferencja INTERNET - Wrocław 2007
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2007
From page: 59
To page: 72
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 02-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Wojciech Borucki, Agnieszka Springer. Kluczowe zagadnienia rozwoju Internetu w Polsce. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Techniki manipulacji w mediach

Joanna Kołodziejska, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk społecznych / nauki o mediach (2011)

Zasady budowy miast małych i miasteczek z 136 rysunkami

Artur Kühnel, book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem Neubot dla sieci T-MOBILE

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Kilkugodzinny test nr 1 narzędziem SpeedTest.PL dla sieci PLAY

Janusz Klink, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Internet - nowoczesne medium nauczania

Tomasz Walkowiak, Marek Woda, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Media w sieci

Włodzimierz Gogołek, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more