REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/66398

Resource type: educational material

Wyznaczenie ciepła właściwego cp powietrza metodą Callendara

View

Resource metadata

Title Wyznaczenie ciepła właściwego cp powietrza metodą Callendara
Title variant: Laboratorium z termodynamiki. Wyznaczenie ciepła właściwego cp powietrza metodą Callendara
Title variant: Wyznaczenie ciepła właściwego cp powietrza metodą Callendara
Title variant: Laboratorium z termodynamiki. Ćwiczenie nr 2
Title variant: Ćwiczenie nr 2. Wyznaczenie ciepła właściwego cp powietrza metodą Callendara
Persons Authors: Piotr Kolasiński, Jacek Lamperski, Ewa Pelińska-Olko
Cocreators: Andrzej Ireneusz Nowak (Redactor), Cezary Czajkowski (Redactor)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Materiały przedstawione w zagadnieniu "Wyznaczenie ciepła właściwego cp powietrza metodą Callendara" stanowią integralną część kursu "Termodynamika - laboratorium" realizowanego przez Katedrę Termodynamiki i Odnawialnych Źródeł Energii na Wydziale Mechaniczno Energetycznym Politechniki Wrocławskiej.
Zasób obejmuje instrukcję do ćwiczenia laboratoryjnego nr 2, w której znajduje się wstęp teoretyczny, cel zajęć, szczegółowy opis aparatury badawczej ze zdjęciami, przykładowe pytania sprawdzające, procedura eksperymentalna, instrukcja opracowania wyników oraz tabele pomiarowe. (Polish)
Keywords "bilansowanie"@pl, "ciepło właściwe"@pl, "termodynamika"@pl, "bilans cieplny"@pl, "Ciepło właściwe"@pl, "bilans wymiany ciepła"@pl, "równania bilansu energii i mocy"@pl, "równania bilansowe"@pl
Classification Resource type: educational material
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2022
Series name: Termodynamika - Laboratorium
Numbering: Ćwiczenie nr 2
Number of pages: 10
Lecturers:Cezary Czajkowski, Piotr Kolasiński, Aleksander Krzywdziński, Jacek Lamperski, Artur Nemś, Andrzej Ireneusz Nowak, Agnieszka Ochman, Ewa Pelińska-Olko
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Agnieszka Ochman
Availability date: 03-02-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Piotr Kolasiński, Jacek Lamperski, Ewa Pelińska-Olko. Wyznaczenie ciepła właściwego cp powietrza metodą Callendara. [educational material] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Termodynamika procesowa - Podstawowe pojęcia

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Maszyny wyporowe. Przemiana izotermiczna

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Maszyny wielołopatkowe

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przepływy i wymiana ciepła w reaktorach jądrowych - rozpady promieniotwórcze cz. 2

Piotr Kolasiński, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Kontrakcja chemiczna i fizyczna w procesie spalania

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Przepływ gazów - podstawowe zależności

Adam Ruziewicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more