REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/61975

Resource type: other document

Wykorzystanie narzędzi Sandbox do analizy malware-u oraz automatyzacja procesu

View

Resource metadata

Title Wykorzystanie narzędzi Sandbox do analizy malware-u oraz automatyzacja procesu
Persons Authors: Pablo Zimmermann, Mateusz Łopuszyński
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Do analizy wykorzystano Ubuntu z VM Windows 7. Całe środowisko Windows 7 zostało skonfigurowane w wirtualnej sieci, aby zapobiec wyciekom wirusów. Przeprowadzana była na nim analiza z Cuckoo.
Dodatkowe analizy wykonano w Hybrid Analysis, który jest dostępny w formie online oraz sprawdzono bazy antywirusów w VirusTotal.
Na Windows 7 użyto następujące oprogramowania: Process Hacker i Process Monitor w celu monitorowania aktywności wirusów w systemie. (Polish)
Keywords "antywirus"@pl, "sandbox"@pl, "Ubuntu"@pl, "cyberbezpieczeństwo"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Creation time: 2021-06-21
Number of pages: 4
Resource language: Polish
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Justyna Chylewska
Availability date: 03-02-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Pablo Zimmermann, Mateusz Łopuszyński. Wykorzystanie narzędzi Sandbox do analizy malware-u oraz automatyzacja procesu. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Splunk - konfiguracja, rozpoznawanie i wizualizacja informacji o incydentach i zagrożeniach

Arkadiusz Kotynia, Julia Jancelewicz, Urszula Warmińska, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Wojciech Wodo - Kreatywny Wrocławia 2021

Martyna Dziakowicz, Michał Trojanowski, audio, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Rate Your Snack - projekt zespołowy

Hubert Macikowski, Miłosz Jarząb, Dominika Kędzierska, Cezary Pawłowski, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Porównanie wyników detekcji zagrożeń wykrytych przez OpenVas i skaner Shodan lub inne skanery online - projekt

Jakub Wnęczak, Marek Wiśnicki, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Wykorzystanie programu arpwatch do detekcji zagrożeń w warstwie 2 ISO/OSI - projekt

Weronika Belniak, Piotr Tarnawski, video, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Przegląd systemów operacyjnych

Marek Lewkowicz, Teresa Lewkowicz, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more