REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/42649

Resource type: article, chapter

WPŁYW RZEŹBY TERENU NA URODZAJNOŚĆ ROŻNYCH STREF AGROEKOLOGICZNYCH

View

Resource metadata

Title WPŁYW RZEŹBY TERENU NA URODZAJNOŚĆ ROŻNYCH STREF AGROEKOLOGICZNYCH
Title variant: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 196. Rolnictwo LIII
Persons Authors: Jerzy Drozd, Michał Licznar, Stanisława Elżbieta Licznar
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Celem artykułu Michała Licznara, Jerzego Drozda i Marii Elżbiety Licznar było poznanie wpływu rzeźby terenu w rejonie występowania szarych gleb leśnych na urodzajność różnych stref agroekologicznych.

Rolnictwo, to seria Zeszytów Naukowych ukazująca się do dziś od 1955 r. Artykuły w czasopiśmie poświęcone są tematom z agronomii, ogrodnictwa, łąkarstwa, mechanizacji rolnictwa, technologii żywności, gleboznawstwa oraz hydrologii. Zeszyt 53. zawiera 26 artykułów (oraz ryciny i tabele) wraz ze streszczeniami w języku angielskim. (Polish)
Keywords "żyzność gleby"@pl, "gleby"@pl, "rzeźba terenu"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)
Destination group: scientists, students, general public
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Zeszyty Naukowe Akademii Rolniczej we Wrocławiu Nr 196. Rolnictwo LIII
Numbering: Nr 196, tom LIII
Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydawnictwo Akademii Rolniczej we Wrocławiu
Time of publication: 1990
From page: 89
To page: 100
Resource language: Polish
Resource temporal coverage: 1990
Resource geographical coverage: "Polska"
License CC BY-ND 4.0
Technical information Submitter: Ewa Jaworska
Availability date: 26-07-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Jerzy Drozd, Michał Licznar, Stanisława Elżbieta Licznar. WPŁYW RZEŹBY TERENU NA URODZAJNOŚĆ ROŻNYCH STREF AGROEKOLOGICZNYCH. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-ND 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-nd/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Rolniczej we Wrocławiu Nr 44. Melioracja VII

Roman Hlibowicki, Tadeusz Cichy, Jacek Fuliński, Jan Anweiler, Adam Szpindor, Jerzy Kowalski, Józef Boćko, Leszek Szerszeń, Eugeniusz Ralski, Stanisław Marcilonek, Józef Gerus, Bonifacy Łykowski, Jacek Stróżecki, Józef Makowiecki, journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ochrona i kształtowanie środowiska (2011)

Badania i monitoring gleb

Agnieszka Medyńska-Juraszek, research offer, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / ochrona i kształtowanie środowiska (2011)

Krytyczne uwagi o pomiarach wilgotności gleby przy pomocy sond porowatych

Stanisław Przestalski, article, chapter, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)

See more