REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/70468

Resource type: book

Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung Fraxinus

View

Resource metadata

Title Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung Fraxinus
Persons Authors: Alexander Lingelsheim
Partner: Wrocław Medical University
Description Dysertacja obroniona w 1907 roku na Uniwersytecie w Rostocku dotyczącą morfologii, anatomii, geograficznego występowania oraz podziału gatunkowego roślin z gatunku jesionów. Jej autor Alexander Lingelsheim urodził się 27 września 1874 w Arolsen. Po skończeniu szkoły średniej został marynarzem. W latach 1892-1895 pływał do Afryki i Ameryki Północnej. Ostatecznie wybrał jednak zawód farmaceuty. Odbył praktyki aptekarskie w Jenie i Lipsku, które ukończył w 1900 roku. Studiował także nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Wrocławskim i przez wiele lat pracował jako asystent w jego ogrodzie botanicznym i muzeum. W międzyczasie obronił doktorat na Uniwersytecie w Rostocku, a od 1910 prowadził zajęcia w Technische Hochschule Breslau. W 1929 założył aptekę we Wrocławiu. Trzy lata później został docentem farmakognozji na Uniwersytecie Wrocławskim. Zmarł 5 marca 1937 we Wrocławiu. (Polish)
Description in another language: Dissertation defended in 1907 at the University of Rostock on the morphology, anatomy, geographic distribution and species division of ash plants. Its author, Alexander Lingelsheim, was born on September 27, 1874 in Arolsen. After graduating from high school, he became a sailor. Between 1892 and 1895 he sailed to Africa and North America. Ultimately, however, he chose the profession of a pharmacist. Completed a pharmacy practice in Jena and in Leipzig, which he finished in 1900. He also studied natural sciences at the University of Wrocław and worked for many years as an assistant in its botanical garden and museum. In the meantime, he defended his PhD at the University of Rostock and from 1910 he was a lecturer at the Technische Hochschule Breslau. In 1929 he founded a pharmacy in Wrocław. Three years later he became an associate professor of pharmacognosy at the University of Wrocław. He died on March 5, 1937 in Wrocław. (English)
Keywords "Fraxinus"@en, "Botany"@en, "Botanika"@pl, "Jesion"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Leipzig
Publisher: Wilhelm Engelmann
Time of publication: 1907
Number of pages: 44
Resource language: German
External links
License domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)
Technical information Submitter: Magdalena Jonko
Availability date: 15-06-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Nauka i kształcenie w zakresie medycyny od XVIII do połowy XX wieku

Citation

Copied

Alexander Lingelsheim. Vorarbeiten zu einer Monographie der Gattung Fraxinus. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0), https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Zasady botaniki i fizyologii roślinnej

Achille Richard, Szymon Pisulewski, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk biologicznych (2011)

Relaksacyjny spacer dendrologiczny w pawłowickim Arboretum

Adrian Kulik, video, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk biologicznych (2011)

Vegetationskunde von Ostpreussen

Hans Steffen, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk biologicznych (2011)

See more