REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74554

Resource type: article, chapter

Usługi transmisji głosu w SIP i H.323

View

Resource metadata

Title Usługi transmisji głosu w SIP i H.323
Persons Authors: Bogdan Miazga, Tomasz Rogowski, Robert Karczewski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description W artykule poruszone zostały zagadnienia dotyczące realizacji usług transmisji głosu w sieciach z protokołem IP, a szczególnie w sieci Internet. Czynnikiem, który odróżnia transmisję głosu od innych usług internetowych, również multimedialnych, jest potrzeba wprowadzenia dodatkowej sygnalizacji. Musi ona być zdolna do zestawiania oraz zarządzania połączeniami. Jednym z podstawowych problemów, które należy skutecznie rozwiązywać jest częsta zmiana położenia uczestników połączenia, co wpływa na złożoność tej sygnalizacji. Do rozwiązania tego rodzaju problemów powstały protokół H.323, którego twórcą jest ITU (International Telecommunication Union) oraz SIP (Session Initiation Protocol). (Polish)
Keywords "usługa"@pl, "transmisja głosu"@pl, "SIP"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: IV Ogólnopolska Konferencja „INTERNET - Wrocław 2002”
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2002
From page: 123
To page: 142
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 09-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Bogdan Miazga, Tomasz Rogowski, Robert Karczewski. Usługi transmisji głosu w SIP i H.323. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Brama IP na platformie Linux - możliwości i zastosowania

Bogdan Miazga, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum 11 (2) 2012

journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Systemy redukcji kosztów połączeń głosowych

Marcin Bury, Bogdan Miazga, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

System VoIP w standardzie SIP na bazie rozwiązań firmy SNOM A.G.

Szymon Giemza, Bogdan Miazga, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Jakość usług w sieciach IP - mit czy realia?

Mateusz Konkol, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Usługa krańcowa systemu monitorowania budynku inteligentnego

Zespół Laboratorium technologii usługowych i sieciowych (Katedra Informatyki i Inżynierii Systemów), source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more