REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82096

Resource type: source code

Usługa krańcowa IoT zbierająca dane o otoczeniu sieci WLAN i LTE

View

Resource metadata

Title Usługa krańcowa IoT zbierająca dane o otoczeniu sieci WLAN i LTE
Persons Authors: Patryk Jerzy Schauer, Łukasz Falas
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Projekt zawiera implementację usługi odczytującej i przesyłającej dane o otoczeniu urządzenia Mikrotik dotyczących sieci bezprzewodowych (Wi-Fi oraz LTE), a także lokalizacji. Usługa zbiera dane z API urządzenia Mikrotik i przesyła je na wskazany adres kolejki komunikatów RabbitMQ. Usługa została zaimplementowana w języku C#/.NET.
Projekt ten zawiera również definicję pliku Dockerfile, umożliwiającą zbudowanie i uruchomienie usługi w postaci kontenera dla środowiska Linuks. Usługa była testowana na urządzeniu Mikrotik LtAP. (Polish)
Keywords "usługa"@pl, "usługa informatyczna"@pl, "WLAN"@pl, "LTE"@pl
Classification Resource type: source code
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Programming language: C#
Repository URL: https://hub.docker.com/repository/docker/santoslabazon/mikrotikenvironmentgathering
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Patryk Schauer
Availability date: 03-01-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Patryk Jerzy Schauer, Łukasz Falas. Usługa krańcowa IoT zbierająca dane o otoczeniu sieci WLAN i LTE. [source code] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Monitorowanie zasobów obliczeniowych maszyny arekubuserver z dnia 26.06.2021

Patryk Schauer, Łukasz Falas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Monitorowanie zasobów obliczeniowych maszyny dockerserverazon z dnia 04.08.2021

Patryk Schauer, Łukasz Falas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Monitorowanie zasobów obliczeniowych maszyny dockerserverazon z dnia 17.06.2021

Patryk Schauer, Łukasz Falas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Monitorowanie zasobów obliczeniowych maszyny ch2bl4 z dnia 20.09.2021

Patryk Schauer, Łukasz Falas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Monitorowanie zasobów obliczeniowych maszyny dockerserverazon z dnia 19.08.2021

Patryk Schauer, Łukasz Falas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Monitorowanie zasobów obliczeniowych maszyny centos7 z dnia 13.09.2021

Patryk Schauer, Łukasz Falas, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

See more