REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/69916

Resource type: book

Über kongenitale Pektorialisdefekte und ihre Entstehung

View

Resource metadata

Title Über kongenitale Pektorialisdefekte und ihre Entstehung
Persons Authors: Ludwik Gundlach
Partner: Wrocław Medical University
Description Dysertacja obroniona w 1910 roku na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Wrocławskiego dotycząca chorób mięśni klatki piersiowej. Jej autor Ludwik Gundlach urodził się 29 kwietnia 1882 roku. Studiował medycynę w Lipsku, Getyndze, Monachium oraz na Uniwersytecie Wrocławskim. Po ukończeniu studiów w 1910 roku pracował jako lekarz miejski w Łodzi. W 1916 został ordynatorem oddziału wewnętrznego Szpitala Anny Marii dla dzieci w Łodzi. Organizował także Polską Organizację Wojskową w Łodzi. Po zakończeniu I wojny światowej Gundlach pracował jako lekarz szpitala dojeżdżający do pacjentów w Łodzi i okolicach. Był inicjatorem terapii sulfonamidami. Gundlach organizował także akcję „Kropla Mleka” oraz był lekarzem Banku Polskiego. Podczas II wojny światowej był lekarzem ludności polskiej oraz działał w ramach ZWZ. Zmarł na atak serca 19 stycznia 1941. (Polish)
Description in another language: Dissertation defended in 1910 at the Faculty of Medicine of the University of Wrocław on chest muscle diseases. Its author, Ludwik Gundlach, was born on April 29, 1882. He studied medicine in Leipzig, Göttingen, Munich and at the University of Wrocław. After graduating in 1910, he worked as a city physician in Łódź. In 1916 he became the head of the internal ward of the Anna Maria Hospital for children in Łódź. He also organized the Polish Military Organization in Łódź. After the war, Gundlach worked as a hospital physician who traveled to his patients in Łódź and its vicinity. He was the initiator of sulfonamide therapy. Gundlach also organized the "Drop of Milk" campaign and was a physician of Polish Bank. During World War II, he was a physician for the Polish population and was active in the ZWZ (the Union of Armed Struggle). He died of a heart attack on January 19, 1941. (English)
Keywords "Muscular Diseases"@en, "Choroby mięśni"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Breslau
Publisher: wydawca nieznany
Time of publication: 1910
Number of pages: 58
Resource language: German
External links
License domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)
Technical information Submitter: Magdalena Jonko
Availability date: 20-05-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Nauka i kształcenie w zakresie medycyny od XVIII do połowy XX wieku

Citation

Copied

Ludwik Gundlach. Über kongenitale Pektorialisdefekte und ihre Entstehung. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0), https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Klinische Beiträge zur Ätiologie und Pathologie der sog. primären Muskelentzündungen

Bronisław Kader, book, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Czy „oberwanie“ jest chorobą?

Stefan Giebocki, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

See more