REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/26129

Resource type: book

Sprawozdanie Wydziału Okręgu V. Polskich Towarzystw Gimnastycznych Sokolich we Lwowie za rok 1910/1911. Przedłożone Zjazdowi Delegatów w dn. 29. września 1911 r. we Lwowie

View

Resource metadata

Title Sprawozdanie Wydziału Okręgu V. Polskich Towarzystw Gimnastycznych Sokolich we Lwowie za rok 1910/1911. Przedłożone Zjazdowi Delegatów w dn. 29. września 1911 r. we Lwowie
Persons Partner: University School of Physical Education in Wroclaw
Description Sprawozdanie organizacji sportowej z pierwszej połowy XX w. (Polish)
Keywords "sprawozdanie"@pl, "organizacja"@pl, "Gimnastyka"@pl, "sport"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Lwów
Publisher: Związkowa drukarnia we Lwowie, ulica Lindego 1.4.
Time of publication: 1911
Number of pages: 37
Resource language: Polish
License domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)
Technical information Submitter: Agata Owczarek
Availability date: 30-12-2018
Collections Kolekcja Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Kolekcja e-Biblio AWF Wrocław

Citation

Copied

Sprawozdanie Wydziału Okręgu V. Polskich Towarzystw Gimnastycznych Sokolich we Lwowie za rok 1910/1911. Przedłożone Zjazdowi Delegatów w dn. 29. września 1911 r. we Lwowie. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0), https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1927 r., nr 19 (Październik)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Doświadczenie eksperckie - Anna Tomaszewska

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1887 r., nr 4 (kwiecień)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Przegląd Sokoli 1921 r., nr 8-9

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

Przewodnik Gimnastyczny "Sokół" 1890 nr 4 (kwiecień)

journal, University School of Physical Education in Wroclaw, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki o kulturze fizycznej (2018)

See more