REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/57405

Resource type: article, chapter

Rola lekarza w korpusie kadeckim

View

Resource metadata

Title Rola lekarza w korpusie kadeckim
Persons Authors: Bogumił Łada
Partner: Wrocław Medical University
Description Autor omawia zadania lekarza zatrudnionego w szkole kadetów: nadzór nad sanitarnym stanem pomieszczeń i budynków szkolnych, piecza nad zdrowiem i czuwanie nad higieną życia kadetów;, leczenie kadetów, personelu pedagogicznego i administracyjnego, nadzór nad odżywianiem kadetów, propaganda i nauczanie higieny, kontrola rozwoju fizycznego. (Polish)
Description in another language: The author discusses tasks of a physician working at the Cadet School: his control over the sanitary conditions of the rooms and buildings, looking after the health and hygiene of the cadets, providing treatment for the cadets, teachers and administration staff, supervising the nutrition, teaching the principles of the hygiene and control over the psychical development. (English)
Keywords "Schools"@en, "Physicians"@en, "Military Medicine"@en, "Szkoły"@pl, "Lekarze"@pl, "Medycyna wojskowa"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: Lekarz Wojskowy
Numbering: T. 5 Nr 1
Place of publication: Warszawa
Publisher: wydawca nieznany
Time of publication: 1924
From page: 28
To page: 41
Resource language: Polish
External links
License domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)
Technical information Submitter: Magdalena Jonko
Availability date: 18-10-2021
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Bogumił Łada. Rola lekarza w korpusie kadeckim. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0), https://creativecommons.org/publicdomain/mark/1.0/. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Komisja standaryzacji materjału sanitarnego

Stanisław Rouppert, article, chapter, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Sprawozdania z posiedzeń towarzystw lekarskich. Towarzystwa lekarskie niemieckie

Stanisław Markiewicz, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Szczepienia przeciwdurowe w wojsku z uwzględnieniem szczepień w armji polskiej

Gustaw Szulc, article, chapter, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Der preussische Physikus : Anleitung zum Physikatsexamen, zur Geschäftsführung der Medizinalbeamten und zur Sachverständigen-Thätigkeit der Aerzte. Bd. 2, Gerichtliche Medizin

Arthur Leppmann, Emanuel Roth, Isak Schlockow, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk medycznych (2011)

Ewakuacja rannych i chorych podczas wojny

Henryk Hirszfeld, article, chapter, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Wystawa sanitarna w Val de Grace

Stanisław Rouppert, article, chapter, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more