REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/67290

Resource type: 3D, photo360

Robinia akacjowa (kora) - chmura punktów

View

Resource metadata

Title Robinia akacjowa (kora) - chmura punktów
Title variant: [301]
Persons Authors: Piotr Królik
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Chmura punktów kory robinii akacjowej (Robinia pseudoacacia L.), wykonana techniką fotogrametrii bliskiego zasięgu. Opracowanie zawiera gęstą chmurę punktów w wysokiej (HQ) oraz ultrawysokiej jakości (UHQ). (Polish)
Keywords "drzewo"@pl, "Robinia pseudoacacia"@pl, "robinia akacjowa"@pl, "kora"@pl, "fotogrametria"@pl, "chmura punktów"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2021
Scanner or camera model: Nikon D810
Software used: Agisoft Metashape Professional
Time of object creation: Nie dotyczy
Object material: Nie dotyczy
Location: Wrocław, obr. Pawłowice (pow. m. Wrocław, gm. m. Wrocław); 51.17211713 N, 17.1144054 E (WGS84)
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Piotr Królik
Availability date: 30-12-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Piotr Królik. Robinia akacjowa (kora) - chmura punktów. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Zbiorowisko szuwaru z klasy Phragmitetalia w Dolinie Odry na terenie gminy Miękinia (Nr 1) - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Buk pospolity, kora

Anna Popów-Nowicka, dendrological collection, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk biologicznych / biologia (2011)

Las bukowy młody - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Platan klonolistny (kora) - model 3D

Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zbiorowisko z Trapa natans - kotewka orzech wodny - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Rezerwat przyrody „Kokorycz” z grądem środkowoeuropejskim - zobrazowanie wielospektralne

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, Adam Pałęcki, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

See more