REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/48433

Resource type: book

Regesten zur schlesischen Geschichte. Dritter Theil. Bis zum Jahre 1300

Resource metadata

Title Regesten zur schlesischen Geschichte. Dritter Theil. Bis zum Jahre 1300
Title variant: Codex Diplomaticus Silesiae. Herausgegeben vom Vereine für Geschichte und Alterthum Schlesiens. Siebenter Band. Regesten zur schlesischen Geschichte. Dritter Theil. Bis zum Jahre 1300
Persons Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Regesty dokumentów średniowiecznych dotyczących Śląska.

W wydaniu "Słownika Etymologicznego Nazw Geograficznych Śląska" przy odwołaniach do regestów posługiwano się równolegle oznaczeniami CS i Reg.
Przytaczając materiał historyczny z tego źródła dla wariantu Reg, powoływano sie na numer dokumentu, np. w t. 1: Reg 1222, 249 = rok 1222, nr 249.
W t. 2-16: 1228 Reg 335 = rok 1228, nr 335.
Aby przejść z jednego systemu na drugi należy wykonać mapowanie:
Reg 1-729 = CS VII/1 ...
Reg 746-1647 = CS VII/2
Reg 1648-2615 = CS VII/3
Reg 2616-3542 = CS XVI
Reg 3543-4599 = CS XVIII
Reg 4600-5278 = CS XXII
Reg 5279-6020 = CS XXIX
Reg 6021-6988 = CS XXX
Przykładowo: Bach Oldrewka 1282 CS VII/3 17 = Reg 1706.

Zasób zdeponowano podczas budowy Słownika Etymologicznego Nazw Geograficznych Śląska (SENGŚ) dostępnego on-line pod adresem: https://sengs.e-science.pl/. Załączniki pochodzą z publicznie dostępnych źródeł. (Polish)
Keywords "etymologia"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Breslau
Publisher: Josef Max & Comp.
Time of publication: 1886
Number of pages: 347
Series name: Codex Diplomaticus Silesiae
Numbering: 7 cz. 3
Resource language: German, Latin
Shortened name: CS VII/3
License domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0)
Technical information Submitter: Roman Ptak
Availability date: 19-07-2024
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Regesten zur schlesischen Geschichte. Dritter Theil. Bis zum Jahre 1300. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: domena publiczna (Znak domeny publicznej 1.0). Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Wiadomości o języku polskim w Szląsku i o polskich Szlązakach

Jerzy Samuel Bandtkie, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Visitationsberichte der Diözese Breslau. Archidiakonat Liegnitz

book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Geschichte des Breslauer Schulwesens in der Zeit der Reformation

book, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Powiat Lubin. Województwo wrocławskie

map, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Powiat Głogów. Województwo zielonogórskie

map, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

Polskie nazwy osad w powiecie legnickim

Józef Domański, article, chapter, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk humanistycznych / historia (2018)

See more