REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/51731

Resource type: other document

Projektowanie dostępne - Metody budowania tyflomap dla osób z niepełnosprawnościami

Widok

Resource metadata

Title Projektowanie dostępne - Metody budowania tyflomap dla osób z niepełnosprawnościami
Title variant: Metody budowania tyflomap dla osób z niepełnosprawnościami
Persons Authors: Wojciech Drzewiński, Tomasz Jasica, Karolina Wójtowicz
Cocreators: Joanna Bac-Bronowicz (Reviewer), Jacek Lamperski (Other)
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Dokument powstał w ramach realizacji projektu "Politechnika Nowych Szans" na Politechnice Wrocławskiej, współfinansowany przez Unię Europejską, Europejski Fundusz Społeczny, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.
Standard został wykonany na podstawie normy BS ISO 19028:2016. Określa zasady konstruowania tyflomap (map dotykowych) - ich treści, kształtu, a także rodzaju dostępnych oznakowań. Tyflomapy zawierają informacje o lokalizacji budynków, budynków użyteczności publicznej, transportu publicznego, parków oraz najbliższego otoczenia, włączając trasy dojazdu do nich tak, aby ułatwić bezpieczne i płynne poruszanie się w danych obiektach osobom z niepełnosprawnościami. (Polish)
Keywords "osoba niepełnosprawna"@pl, "projektowanie uniwersalne"@pl, "tyflomapa"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych (2018)
Destination group: general public, public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2020-06-30
Number of pages: 38
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Wojciech Drzewiński
Availability date: 21-07-2020
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Wojciech Drzewiński, Tomasz Jasica, Karolina Wójtowicz. Projektowanie dostępne - Metody budowania tyflomap dla osób z niepełnosprawnościami. [other document] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Niepełnosprawni na Politechnice Wrocławskiej

video, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Opornica

Tomasz Jasica, 3D, foto360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Aparat Casagrande

Tomasz Jasica, 3D, foto360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk o Ziemi / geologia (2011)

Smarownica - Chmura punktów

Tomasz Jasica, 3D, foto360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Miliweberomierz

Tomasz Jasica, 3D, foto360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Suwak logarytmiczny (4) - Chmura punktów

Tomasz Jasica, 3D, foto360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

See more