REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/24481

Resource type: preparat histologiczny - człowiek

Płuco - bariera krew-powietrze 2

Widok

Resource metadata

Title Płuco - bariera krew-powietrze 2
Persons Partner: Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
Description Płuco - bariera krew-powietrze (Polski)
Keywords "Układ oddechowy"@pl, "płuca"@pl, "Płuco"@pl, "TEM"@pl, "mikroskopia elektronowa TEM"@pl, "mikroskopia elektronowa transmisyjna TEM"@pl, "mikroskopia elektronowa transmisyjna (TEM)"@pl, "układ oddechowy człowieka"@pl, "Bariera krew-powietrze"@pl
Classification Resource type: preparat histologiczny - człowiek
Scientific discipline: dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)
Destination group: naukowcy, nauczyciele, studenci, uczniowie
Harmful content: No
Characteristics Miejsce powstania: Wrocław
Czas powstania: 2018
Metoda przygotowania: Transmisyjna mikroskopia elektronowa
Powiększenie: 12000x
Liczba pikseli na metr: 969000
Nazwa serii: TEM
Numeracja: 23
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Natalia Glatzel-Plucińska
Availability date: 30-11-2018
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Kolekcja e-Preparaty UMW

Citation

Copied

Płuco - bariera krew-powietrze 2. [preparat histologiczny - człowiek] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Płuco - bariera krew-powietrze 4

preparat histologiczny - człowiek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Płuco - bariera krew-powietrze

preparat histologiczny - człowiek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Płuco - przegroda międzypęcherzykowa (bariera krew-powietrze)

preparat histologiczny - człowiek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Płuco - bariera krew-powietrze 3

preparat histologiczny - człowiek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Płuco - bariera krew-powietrze 6

preparat histologiczny - człowiek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

Płuco - bariera krew-powietrze 5

preparat histologiczny - człowiek, Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, dziedzina nauk medycznych / biologia medyczna (2011)

See more