REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82091

Resource type: 3D, photo360

Pąk liściowy lipy drobnolistnej (Wrocław, Park Andersa) - 3D

View

Resource metadata

Title Pąk liściowy lipy drobnolistnej (Wrocław, Park Andersa) - 3D
Persons Authors: Piotr Królik
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Chmura punktów i model 3D pąka liściowego lipy drobnolistnej Tilia cordata Mill. Opracowanie zawiera zdjęcie poglądowe obiektu i modelu, a także chmurę punktów oraz model 3D w formatach .obj, .stl, i .ply. (Polish)
Comments: 3. Baza zdjęć roślin z Europy Centralnej
Keywords "modele 3D"@pl, "lipa"@pl, "chmura punktów"@pl, "Tilia"@pl, "Tilia cordata"@pl, "Lipa drobnolistna"@pl, "Pąk"@pl
Classification Resource type: 3D, photo360
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of scan/photo creation: Wrocław
Time of scan/photo creation: 2021
Scanner or camera model: Creaform HandySCAN 300
Software used: VXElements, MeshLab
Time of object creation: Nie dotyczy
Object material: Biologiczny
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Piotr Królik
Availability date: 03-01-2023
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Piotr Królik. Pąk liściowy lipy drobnolistnej (Wrocław, Park Andersa) - 3D. [3D, photo360] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Las bukowy młody - chmura punktów

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Platan klonolistny (kora) - model 3D

Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Rezerwat przyrody „Kokorycz” z grądem środkowoeuropejskim - zobrazowanie wielospektralne

Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, Adam Pałęcki, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Wrzosowisko knotnikowe Pohlio-Callunion (Nr 2) - zobrazowanie wielospektralne

Paweł Jarzembowski, Piotr Królik, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Łęg jesionowo-wiązowy oraz grąd środkowoeuropejski na terenie rezerwatu przyrody „Łęg Korea” (Nr 2) - chmura punktów

Marta Sabatowska, Piotr Królik, Paweł Jarzembowski, 3D, photo360, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

See more