REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78350

Resource type: other document

Opis działania naukowego MINIATURA-4, ID wniosku 494893, Nr rejestracyjny 2020/04/X/HS4/01922

View

Resource metadata

Title Opis działania naukowego MINIATURA-4, ID wniosku 494893, Nr rejestracyjny 2020/04/X/HS4/01922
Persons Authors: Agata Klaus-Rosińska
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Rozmyty model oceny sukcesu projektów badawczych - Opis projektu dofinansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (NCN). Dokument przedstawia podstawowe informacje o projekcie, cel i formułę badań w nim realizowanych. (Polish)
Keywords "projekt"@pl, "projekt badań"@pl, "sukces projektu"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2020
Title of source document: Rozmyty model oceny sukcesu projektów badawczych
Series name: Informacje o projekcie - MINIATURA4
Number of pages: 3
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Agata Klaus-Rosińska
Availability date: 12-10-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Agata Klaus-Rosińska. Opis działania naukowego MINIATURA-4, ID wniosku 494893, Nr rejestracyjny 2020/04/X/HS4/01922. [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Kobiety z Wiggorem

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina sztuk plastycznych / sztuki projektowe (2011)

P.I.W.O. 2007

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Ludzie Nauki - dr inż. Adam Sieradzki

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk fizycznych (2011)

PR Regionów

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk społecznych / nauki o mediach (2011)

P.I.W.O. 2008

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektronika (2011)

Projekt informatyzacji uczelni

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / informatyka (2011)

See more