REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/67219

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Tadeusz Baranowski

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Tadeusz Baranowski
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Tadeusz Baranowski urodził się we Lwowie w 1910 r. Dyplom lekarza uzyskał w 1934 r. na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. Stopień doktora otrzymał w 1936 r., habilitował się w 1939 r., a profesorem został w 1941 r. Przed wojną pracował na uczelniach we Lwowie i Wilnie. W czasie II wojny światowej pracował jako lekarz w Szczawnicy
W maju 1945 r brał udział w tworzeniu Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W 1948 r. organizator i dyrektor Wydziału Farmacji. W latach 1945–1980 był kierownikiem Katedry Chemii Fizjologicznej, w latach 1970–1980 dyrektorem Instytutu Biochemii i Biofizyki Akademii Medycznej, a w latach 1955–1970 pełnił funkcję kierownika Zakładu Biochemii Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu. W latach 1948–1949 był dziekanem Wydziału Lekarskiego, a w latach 1965-1968 pełnił funkcję rektora Akademii Medycznej.
Był członkiem towarzystw naukowych – Polskiej Akademii Nauk i Komitetu Biochemii i Biofizyki PAN, Królewskiego Towarzystwa Biochemicznego w Londynie. Był członkiem założycielem i członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Biochemicznego.
Był autorem podręczników „Chemia fizjologiczna” i „Podręcznik biochemii” oraz twórcą wrocławskiej szkoły enzymologicznej
Zmarł we Wrocławiu w 1993 r. (Polish)
Description in another language: Tadeusz Baranowski was born in Lviv in 1910. He obtained his diploma in 1934 at the Faculty of Medicine of the Jan Kazimierz University in Lviv. He was awarded the PhD of medicine in 1936, he obtained his habilitation in 1939 and became a professor in 1941. Before the war, he worked at universities in Lviv and Vilnius. During World War II he worked as a physician in Szczawnica.
In May 1945 he participated in establishing the Faculty of Medicine of the University and Polytechnic in Wrocław. In 1948 he became the organizer and director of the Faculty of Pharmacy. Between 1945 and 1980 he was the head of the Department of Physiological Chemistry, from 1970 until 1980 the director of the Institute of Biochemistry and Biophysics of the Medical Academy and between 1955 and 1970 he was the head of the Department of Biochemistry at the Institute of Immunology and Experimental Therapy of the Polish Academy of Sciences in Wrocław. From 1948 until 1949 he was the dean of the Faculty of Medicine and between 1965 and 1968 the rector of the Medical Academy in Wrocław.
He was a member of scientific societies, e.g.: the Polish Academy of Sciences and the Committee of Biochemistry and Biophysics of the Polish Academy of Sciences and the Royal Biochemical Society in London. He was a founding member and honorary member of the Polish Biochemical Society.
He was the author of the textbooks "Physiological Chemistry" („Chemia fizjologiczna”) and "Textbook of Biochemistry" („Podręcznik biochemii”) and the creator of the Wrocław school of enzymology.
He died in Wrocław in 1993. (English)
Keywords "Biochemistry"@en, "Biochemia"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki farmaceutyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Tadeusz Baranowski
Graduation specialty: nauki farmaceutyczne
Picture License: Archiwum UMW
Bibliographies
 • Authors: Tadeusz Baranowski
  Cocreators: Jakub Parnas
  Title: Sur les phosphorylations initiales du glycogène
  Year of publication: 1935

 • Authors: Tadeusz Baranowski
  Title: Sacharozurja i sacharozemja
  Year of publication: 1936

 • Authors: Tadeusz Baranowski
  Title: Badania nad przenoszeniem grup fosforanowych przez enzymy mięśniowe = (Untersuchungen über phosphatübertragenden Enzyme im Muskelextrakt).
  Year of publication: 1938

 • Authors: Tadeusz Baranowski
  Title: Über die Kristallisation von Myogen.
  Year of publication: 1939

 • Authors: Tadeusz Baranowski
  Title: Chemia fizjologiczna : według wykładów wygłoszonych w roku ak. 1954/55. T.1-2
  Year of publication: 1957

 • Authors: Tadeusz Baranowski
  Title: Zwięzły podręcznik chemii fizjologicznej : dla studentów medycyny i lekarzy
  Year of publication: 1959

 • Authors: Tadeusz Baranowski
  Title: Podręcznik biochemii : dla studentów medycyny i lekarzy
  Year of publication: 1963

 • Authors: Tadeusz Baranowski
  Cocreators: Barbara Baranowska, Grzegorz Terlecki
  Title: The influence of inorganic phosphate and ATP on the kinetics of bovine heart muscle pyruvate kinase
  Title of source document: Molec. Cell. Bioch.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1984; 64(1)

 • Authors: Tadeusz Baranowski
  Title: Untersuchungen über die phosphatübertragenden Enzyme im Muskelextrakt
  Year of publication: 1938

 • Authors: Tadeusz Baranowski
  Cocreators: Barbara Baranowska
  Title: Kinetic properties of human muscle pyruvate kinase
  Title of source document: Molec. Cell. Bioch.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1982; 45(2)

 • Authors: Tadeusz Baranowski
  Cocreators: Barbara Baranowska
  Title: Heart pyruvate kinase catalyses the synthesis of ATP from ADP and inorganic pyrophosphate
  Title of source document: Bull. Pol. Ac. Sc. Biol. Sc.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1987; 35(1/3)

 • Authors: Tadeusz Baranowski
  Cocreators: Barbara Baranowska
  Title: The synthesis of inorganic pyrophosphate from ATP and orthophosphate catalyzed by pyruvate kinase from heart and skeletal muscle
  Title of source document: Acta Pol. Acad. Sc. Biol. Sc.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1989; 37(7/9)

 • Authors: Tadeusz Baranowski
  Cocreators: Barbara Baranowska
  Title: Purification of RNA complexes of pyruvate kinase from human skeletal muscle
  Title of source document: Bull. Acad. Pol. Sc. Ser. Biol.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1981; 29(7/8)
Bibliographies
 • Authors: T. Heimrath
  Title: Profesor Tadeusz Baranowski (1910-1993)
  Title of source document: Archiwum Historii i Filozofii Medycyny
  Numbering (annual, number, issue, part): 1998; 61(2/3)

 • Authors: J. Kwiatkowska
  Title: Profesor Tadeusz Baranowski – wspomnienie
  Title of source document: Postępy Biochemii
  Numbering (annual, number, issue, part): 1993; 39(2)

 • Authors: - -
  Title: Medycyna uniwersytecka we Wrocławiu : zarys historii od 1945 roku
  Year of publication: 2011

 • Authors: Apolinary Szewczuk
  Title: Tadeusz Baranowski (w siedemdziesiątą rocznicę urodzin)
  Title of source document: Nauka Polska
  Numbering (annual, number, issue, part): 1980; 28(9/10)

 • Authors: - -
  Title: Poczet rektorów, prorektorów i dziekanów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Year of publication: 2018

 • Authors: - -
  Title: Przewodnik po cmentarzach : samodzielni pracownicy naukowi związani z medycyną na wrocławskich cmentarzach
  Year of publication: 2021
  Numbering (annual, number, issue, part): [dostęp 2021-12-07]
  From page: 37
  Database URL: https://wydawnictwo.umw.edu.pl/upload/files/Przewodnik_po_cmentarzach_2021.pdf
Activities
 • Location: Wrocław
  Unit name: Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN. Zakład Biochemii

 • Location: Wrocław
  Unit name: Akademia Medyczna. Instytut Biochemii i Biofizyki

 • Location: Wrocław
  Unit name: Akademia Medyczna. Katedra Chemii Fizjologicznej

 • Location: Lwów
  Unit name: Instytut Medyczny. Katedra Biochemii
Studies Unit name: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie. Wydział Lekarski
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Magdalena Jonko
Availability date: 28-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Współtwórcy dolnośląskiej medycyny

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Tadeusz Baranowski. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Picture

Similar resources

SKN Biotechnologów - XVII Dzień Aktywności Studenckiej 2018 r.

Sylwia Marczak, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

O zadaniach biologicznej chemii. [Cz. 3]

Wilhelm Marceli Nencki, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk farmaceutycznych (2011)

O odczynie cysteinowym soczewek prawidłowych i chorobowo zmienionych

Wiktor Reis, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

O zadaniach biologicznej chemii. [Cz. 1]

Wilhelm Marceli Nencki, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk farmaceutycznych (2011)

Doświadczenie eksperckie - Eugenia Murawska-Ciałowicz

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

Doświadczenie eksperckie - Ewa Bakońska-Pacoń

ekspert, University School of Physical Education in Wroclaw, dziedzina nauk o kulturze fizycznej (2011)

See more