REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/67516

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Janusz Terpiłowski

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Janusz Terpiłowski
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Janusz Terpiłowski urodził się w 1920 r. W 1939 r zaczął studia chemiczne na Wydziale Przyrodniczym Uniwersytetu Lwowskiego. W 1941 r. wyjechał do Łucka, gdzie pracował w aptece. W latach 1944-46 służył w 1 Armii Wojska Polskiego. W 1946 podjął ponownie studia chemiczne na Wydziale Matematyczno-Fizyczno-Chemicznym Uniwersytetu i Politechniki we Wrocławiu. W 1950 r. ukończył studia. Stopień doktora otrzymał w 1956 r., profesorem nadzwyczajnym został w 1956 r., a profesorem zwyczajnym w 1972 r.
Do 1954 r. pracował w Katedrze Chemii Nieorganicznej Politechniki Wrocławskiej. W 1955 r. objął funkcję kierownika Katedry Chemii Nieorganicznej i Analitycznej Akademii Medycznej we Wrocławiu. W latach 1966–1968 był dziekanem Wydziału Farmaceutycznego a w latach 1968–1973 był prorektorem ds. dydaktyki Akademii Medycznej we Wrocławiu.
Był autorem licznych prac naukowych dotyczących: badania polarograficznego, spektrofotometrycznego, trwałości kompleksów, badania nad strukturą i właściwościami termodynamicznymi dwu- lub trójskładnikowych stopów metali oraz układów stopionych soli oraz badania przewodnictwa elektrycznego soli stopionych i stałych.
Zmarł w 1990 r. (Polish)
Description in another language: Janusz Terpiłowski was born in 1920. In 1939 he began studying chemistry at the Faculty of Natural Science at the University of Lviv. In 1941 he moved to Łuck where he worked in a pharmacy. Between 1944 and 1946 he served in the Polish First Army. In 1946 he resumed his studies in chemistry at the Faculty of Mathematics, Physics and Chemistry of the University and Polytechnic in Wrocław. In 1950 he graduated. He received his PhD in 1956, became an associate professor in 1956 and a full professor in 1972.
Until 1954 he worked at the Department of Inorganic Chemistry at the Wrocław University of Science and Technology. In 1955 he became the head of the Department of Inorganic and Analytical Chemistry at the Medical Academy in Wrocław. From 1966 until 1968 he was the dean of the Faculty of Pharmacy and between 1968 and 1973 the vice-rector for didactic at the Medical Academy in Wrocław.
He was the author of numerous scientific works e.g.: on polarographic and spectrophotometric research, the stability of complexes, research on the structure and thermodynamic properties of two- or three-component metal alloys and melted salt systems and research on the electrical conductivity of melted and solid salts.
He died in 1990. (English)
Keywords "Pharmacy"@en, "Inorganic Chemistry"@en, "Farmacja"@pl, "Chemia nieorganiczna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Janusz Terpiłowski
Graduation specialty: farmacja, chemia
Picture License: Archiwum UMW
Bibliographies
 • Authors: E. Ratajczak, Janusz Terpiłowski
  Title: Thermodynamic properties of CdSe and CdTe
  Title of source document: Bull.Acad.Pol.Sci.,Ser.Sci.Chim
  Numbering (annual, number, issue, part): 1964; 12(6)

 • Authors: E. Ratajczak, Janusz Terpiłowski
  Title: Własności termodynamiczne HgSe
  Title of source document: Rocz.Chem
  Numbering (annual, number, issue, part): 1968; 42(4)

 • Authors: Janusz Terpiłowski
  Title: Pomiar szybkozmiennych temperatur metodami pirometrii wielobarwowej i jego zastosowanie do impulsowych badań własności termofizycznych ciał stałych
  Year of publication: 1981

 • Authors: J. Josiak, E. Ratajczak, Janusz Terpiłowski, E. Zaleska
  Title: Thermodynamic characteristics of AII BVI and AIII BV type compounds.
  Title of source document: Pol.J.Chem.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1092; 56(4/6)

 • Authors: W. Gaweł, Janusz Terpiłowski, E. Zaleska
  Title: Phase equilibria in the Tl2Te-Ag2Te system
  Title of source document: J.Therm.Anal
  Numbering (annual, number, issue, part): 1987; 32(1)

 • Authors: B. Staliński, Janusz Terpiłowski
  Title: Wodór i wodorki
  Year of publication: 1987

 • Authors: W. Gaweł, Janusz Terpiłowski, E. Zaleska
  Title: Electrochemical investigation of Tl2Te-Ag2Te solid alloys
  Title of source document: Pol.J.Chem.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1987; 61(7/12)

 • Authors: G. Młachowicz, Janusz Terpiłowski, E. Zaleska
  Title: Thermodynamic properties of the molten Tl 2Te-Bi 2Te 3 system
  Title of source document: Pol.J.Chem.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1989; 63(1/3)

 • Authors: Janusz Terpiłowski
  Title: Przemiany energetyczne w chemii nieorganicznej
  Year of publication: 1993

 • Authors: P. Koniorczyk, A.J. Panas, M. Preiskorn, Janusz Terpiłowski, J. Zmywaczyk
  Title: Diagnostyka stanów awaryjnych koła samolotu MiG-29 : laboratoryjne badania rozkładu temperatury w kole przy modelowych warunkach wymuszenia cieplnego
  Title of source document: Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
  Numbering (annual, number, issue, part): 1995; (1/2)

 • Authors: Janusz Terpiłowski
  Title: A modified flash method for determination of thermal diffusivity in solids
  Title of source document: Archives of Thermodynamics
  Numbering (annual, number, issue, part): 2003; (1)

 • Authors: T. Majewski, A.J. Panas, Janusz Terpiłowski
  Title: Badania rozszerzalnośći liniowej materiału fazy wiążącej spieku 90 W-7Ni-3-Fe
  Title of source document: Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
  Numbering (annual, number, issue, part): 2008; 57(3)

 • Authors: T. Majewski, A.J. Panas, Janusz Terpiłowski
  Title: Badania dyfuzyjności cieplnej materiału fazy wiążącej spieku 90W-7Ni-3Fe
  Title of source document: Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
  Numbering (annual, number, issue, part): 2008; 58(2)

 • Authors: T. Majewski, A.J. Panas, Janusz Terpiłowski
  Title: Badania i analiza właściwości cieplno-fizycznych spieku 90W-7Ni-3Fe
  Title of source document: Biuletyn Wojskowej Akademii Technicznej
  Numbering (annual, number, issue, part): 2010; 59(3)
Bibliographies
 • Authors: - -
  Title: Przewodnik po cmentarzach : samodzielni pracownicy naukowi związani z medycyną na wrocławskich cmentarzach
  Year of publication: 2021
  Numbering (annual, number, issue, part): [dostęp 2021-12-07]
  From page: 17
  Database URL: https://wydawnictwo.umw.edu.pl/upload/files/Przewodnik_po_cmentarzach_2021.pdf

 • Authors: - -
  Title: Medycyna uniwersytecka we Wrocławiu : zarys historii od 1945 roku
  Year of publication: 2011

 • Authors: - -
  Title: Poczet rektorów, prorektorów i dziekanów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Year of publication: 2018

 • Authors: - -
  Title: Academia Medica Wratislaviensis 1950-2000
  Year of publication: 2000
Activity Location: Wrocław
Unit name: Akademia Medyczna we Wrocławiu. Katedra Chemii Nieorganicznej i Analitycznej
Studies
 • Unit name: Uniwersytet Lwowski. Wydział Przyrodniczy

 • Unit name: Uniwersytet i Politechnika we Wrocławiu. Wydział Matematyczno-Fizyczno-Chemiczny
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Magdalena Jonko
Availability date: 28-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Współtwórcy dolnośląskiej medycyny

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Janusz Terpiłowski. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Picture

Similar resources

Übungsbeispiele aus der unorganischen Experimentalchemie

Heinrich Biltz, Wilhelm Biltz, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk chemicznych (2011)

Cele i zadania farmakopei. [Cz. 6]

article, chapter, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki farmaceutyczne (2018)

Ś.P. Stanisław Biernacki

article, chapter, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki farmaceutyczne (2018)

Jubileusz Ferdynanda Karo

article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk farmaceutycznych (2011)

Stan aptekarstwa w Polsce

article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk farmaceutycznych (2011)

See more