REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/67493

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Aleksander Kleczeński

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Aleksander Kleczeński
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram W 1935 r. ukończył Wydział Lekarski Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, w 1938 r. uzyskał stopień doktora medycyny, habilitował się w 1951 r., a profesorem nadzwyczajnym został mianowany w 1954 r.
W latach 1935-1939 pracował jako asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie, w latach 1939-1942 jako asystent Kliniki Chorób Wewnętrznych Państwowego Instytutu Medycyny we Lwowie, od 1942 do 1944 był pracownikiem Zakładu Mikrobiologii Lekarskiej, a w latach 1944-1946 ordynatorem oddziału chorób wewnętrznych przy szpitalu ewakuacyjnym. Od 1946 r. był asystentem, adiunktem, a od 1954 r. profesorem przy II Katedrze Chorób Wewnętrznych. W 1961 r. został kierownikiem I Kliniki Chorób Wewnętrznych. W latach 1957-1962 był prorektorem ds. nauki, a w latach 1962-1965 rektorem Akademii Medycznej we Wrocławiu. Był członkiem Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego i Międzynarodowego Towarzystwa Internistów.
Jego głównymi kierunkami badań były mechanizmy działania stanów niedocukrzeniowych i działanie układu krwiotwórczego w chorobach zawodowych.
Został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski i dwukrotnie Złotym Krzyżem Zasługi. (Polish)
Description in another language: In 1935 he graduated from the Faculty of Medicine at the Jan Kazimierz University in Lviv, in 1938 obtained the Doctor of Medicine degree, got his habilitation in 1951 and was appointed associate professor in 1954.
Between 1935 and 1939 he worked as an assistant in the Clinic of Internal Diseases of the Jan Kazimierz University in Lviv, from 1939 until 1942 as an assistant in the Department of Internal Diseases of the National Institute of Medicine in Lviv, from 1942 until 1944 as an employee of the Department of Medical Microbiology, from 1944 until 1946 as head of the department of internal diseases next to the evacuation hospital. From 1946 he was an assistant, assistant professor and from 1954 a professor at the 2nd Department of Internal Medicine. In 1961 he became the head of the 1st Clinic of Internal Medicine. Between 1957 and 1962 he was the vice-rector for science and in the years 1962 and 1965 the rector of the Medical Academy in Wrocław. He was a member of the Wrocław Scientific Society, the Polish Society of Endocrinology and the International Society of Internists.
His main research areas were the mechanisms of action of the state of hypoglycaemia and the work of the hematopoietic system in occupational diseases.
He was awarded the Knight's Cross of the Order of Polonia Restituta and twice the Golden Cross of Merit. (English)
Keywords "Endocrinology"@en, "Endokrynologia"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Aleksander Kleczeński
Graduation specialty: choroby wewnętrzne, medycyna
Bibliographies
 • Authors: Aleksander Kleczeński
  Title: Wpływ insuliny na zachowanie się śledziony
  Title of source document: Przegląd Lekarski
  Numbering (annual, number, issue, part): R. VI, 1950, Nr 8, s. 322-324

 • Authors: Aleksander Kleczeński
  Cocreators: J. Kaniak
  Title: Wpływ lekkich stanów niedocukrzeniowych na leukocytozę
  Title of source document: Przegląd Lekarski
  Numbering (annual, number, issue, part): R. VI, 1950, Nr 11, s. 445-452

 • Authors: Aleksander Kleczeński
  Title: Wpływ stanów niedocukrzeniowych na narząd krążenia (ze szczególnym uwzględnieniem elektrokardiogramu) u osób z zaburzeniami regulacji nerwowej
  Title of source document: Przegląd Lekarski
  Numbering (annual, number, issue, part): R. VI, 1950, Nr 11, s. 437-445

 • Authors: Aleksander Kleczeński
  Cocreators: A. Falkiewicz
  Title: Patogeneza podostrego bakteryjnego zapalenia wsierdzia w świetle zachowania się białek osocza
  Year of publication: 1951
  Numbering (annual, number, issue, part): Seria: Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria B =Travaux de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław, Nr 33

 • Authors: Aleksander Kleczeński
  Title: Leukocytoza w świetle czynności krwiotwórczych szpiku kostnego
  Year of publication: 1954
  Numbering (annual, number, issue, part): Seria: Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego. Seria B =Travaux de la Société des Sciences et des Lettres de Wrocław, Nr 54

 • Authors: Aleksander Kleczeński
  Title: Narrow specialities in medical teaching : segregation, or integration with subsequent specialization
  Year of publication: 1965
Bibliographies
 • Authors: W. Wojtkiewicz-Rok
  Title: Kleczeński Aleksander (1910-1966)
  Title of source document: Encyklopedia Wrocławia
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 355

 • Authors: R. Sławińska
  Title: Władze uczelni
  Title of source document: Academia Medica Wratislaviensis 1950–2000
  Year of publication: 2000
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 20

 • Authors: - -
  Title: Rektorzy
  Title of source document: Poczet rektorów i dziekanów Akademii Medycznej we Wrocławiu
  Year of publication: 2010
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 18-19

 • Authors: - -
  Title: Medycyna uniwersytecka we Wrocławiu : zarys historii od 1945 roku
  Title of source document: Wrocław : Akademia Medyczna im. Piastów Śląskich
  Year of publication: 2011
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 14, 101

 • Authors: red. B. Zmitrowicz-Grobelna
  Title: Rektorzy
  Title of source document: Poczet rektorów, prorektorów i dziekanów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Year of publication: 2018
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 18-19

 • Authors: red. B. Zmitrowicz-Grobelna
  Title: Prorektorzy
  Title of source document: Poczet rektorów, prorektorów i dziekanów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Year of publication: 2018
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 55-57

 • Authors: red. B. Zmitrowicz-Grobelna
  Title: Prorektorzy ds. Klinicznych
  Title of source document: Poczet rektorów, prorektorów i dziekanów Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu
  Year of publication: 2018
  Numbering (annual, number, issue, part): s. 156-157
Activities
 • Location: Wrocław
  Unit name: Akademia Medyczna we Wrocławiu - I i II Katedra Chorób Wewnętrznych

 • Location: Lwów
  Unit name: Uniwersytet Jana Kazimierza - Klinika Chorób Wewnętrznych
Studies Unit name: Uniwersytet Jana Kazimierza we Lwowie
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Aleksandra Kaczmarska
Availability date: 25-01-2022
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Współtwórcy dolnośląskiej medycyny

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Aleksander Kleczeński. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Notka Biograficzna - Maciej Gembicki

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

O nowoczesnem lecznictwie i jego kierunkach

Maksymilian Blassberg, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

Notka Biograficzna - Franciszek Kokot

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more