REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/82863

Resource type: thesis

Model probabilistyczny pewnej klasy systemów technicznych o losowo zmiennej w czasie strukturze niezawodnościowej. Rozprawa doktorska (PD-1986-07-R)

View

Resource metadata

Title Model probabilistyczny pewnej klasy systemów technicznych o losowo zmiennej w czasie strukturze niezawodnościowej. Rozprawa doktorska (PD-1986-07-R)
Persons Authors: Edward Korczak
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Rozprawa dotyczy problemu niezawodności systemów wielostanowych o stanach zależnych i zmiennej losowo w czasie strukturze niezawodnościowej. Celem rozprawy jest wykazanie, że pominięcie dynamiki losowych zmian może prowadzić do znaczących błędów w ocenie niezawodności, a uwzględnienie jedynie uśrednionych wyników i traktowanie ich jako stałych w czasie nie jest wystarczające. Praca przedstawia opis rozpatrywanej klasy systemów technicznych, konstrukcję modelu probabilistycznego wraz z wyznaczeniem jego charakterystyk. Wyprowadzono wzory na obliczenie podstawowych wskaźników niezawodności. Wykorzystano teorię procesów stochastycznych, w szczególności teorię procesów semiregulujących się, a jako przykład całej klasy systemów przedstawiono system napędowy anteny stacji radiolokacyjnej. (Polish)
Keywords "system reliability"@en, "niezawodność systemu"@pl, "time dependent reliability structure"@en, "zmienna w czasie struktura niezawodnościowa"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Warszawa
Creation time: 1986
Number of pages: 224
Supervisor: Florian Stanisław Piasecki
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 17-01-2023
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Edward Korczak. Model probabilistyczny pewnej klasy systemów technicznych o losowo zmiennej w czasie strukturze niezawodnościowej. Rozprawa doktorska (PD-1986-07-R). [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

There is no similar resources

See other resources