REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76329

Resource type: article, chapter

Model i algorytmy szeregowania robót montażowych w budownictwie (PN-1981-04-02)

View

Resource metadata

Title Model i algorytmy szeregowania robót montażowych w budownictwie (PN-1981-04-02)
Persons Authors: Henryk Potrzebowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Przedstawiono deterministyczny model szeregowania robót montażowych w budownictwie przy zadanych uwarunkowaniach czasowych i zasobowych. Zaproponowano przybliżoną dwuetapową metodę jego rozwiązania: najpierw, uwzględniając jedynie podstawowe uwarunkowania czasowe, problem rozwiązuje się za pomocą algorytmu listującego, a następnie otrzymane rozwiązanie ulepsza się, używając metody podziału i ograniczeń. (Polish)
Keywords "problem szeregowania"@pl, "construction"@en, "scheduling problem"@en, "metoda branch-and-bound"@pl, "branch-and-bound method"@en, "list scheduling algorithm"@en, "algorytm listujący"@pl, "budownictwo"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1981-04-02
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1981
From page: 1
To page: 15
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 30-08-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Henryk Potrzebowski. Model i algorytmy szeregowania robót montażowych w budownictwie (PN-1981-04-02). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Zeitschrift für Bauwesen, Jr. LXII, 1912, H. 1-3

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Zeitschrift für Bauwesen, Jr. LII, 1902, H. 10-12

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Czasopismo Techniczne. 1936, R. 54, Nr 15

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Zeitschrift für Bauwesen, Jr. XXXIV, 1884, H. 10-12

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Zeitschrift für Bauwesen, Jr. 68, 1918, H. 10-12

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

Zeitschrift für Bauwesen, Jr. LXII, 1912, H. 4-6

journal, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / budownictwo (2011)

See more