REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKSicon

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/30202

Resource type: 3D, foto360

Model 3D libelli nasadkowej do teodolitu Th2 Freiberg

Widok

Resource metadata

Title Model 3D libelli nasadkowej do teodolitu Th2 Freiberg
Persons Authors: Paweł Filipiak
Cocreators: Jakub Łuczak (Inna)
Partner: Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
Description Libella nasadkowa do teodolitu Th2 Freiberg.
Kraj pochodzenia: Niemcy (NRD).
Przeznaczenie: Przyrząd optyczny umożliwiający ustawianie płaszczyzn i prostych w kierunku poziomym, nakładka na instrument Th2 Freiberg. (Polski)
Comments: 12.1. Eksponaty muzeum Instytutu Geodezji i Geoinformatyki
Keywords "teodolit"@pl, "pomiary geodezyjne"@pl, "Geodezja"@pl
Classification Resource type: 3D, foto360
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)
Destination group: nauczyciele, studenci, uczniowie, ogół społeczeństwa
Harmful content: No
Characteristics Miejsce powstania skanu/foto: Centrum Digitalizacji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu
Czas powstania skanu/foto: 2018
Model skanera lub aparatu fotograficznego: Creaform Handy SCAN 300
Użyte oprogramowanie: VXelements, Geomagic Wrap 2017
Miejsce powstania obiektu: Freiberg, Niemcy (NRD)
Czas powstania obiektu: II poł. XX wieku
Materiał obiektu: metal
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Jakub Łuczak
Availability date: 22-02-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Paweł Filipiak. Model 3D libelli nasadkowej do teodolitu Th2 Freiberg. [3D, foto360] Dostępny w Atlasie Zasobów Otwartej Nauki, . Licencja: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Data dostępu: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Plansza edukacyjna dot. teodolitu automatycznego PZO TA6

Sylwia Marczak, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Model 3D teodolitu optycznego Dahlta 010A

Paweł Filipiak, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Plansza edukacyjna dot. teodolitu precyzyjnego WILD T3

Sylwia Marczak, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Model 3D teodolitu T2

Paweł Filipiak, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Plansza edukacyjna dot. teodolitu T-2

Sylwia Marczak, Stanisław Rogowski, zdjęcie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

Fotografia obrotowa teodolitu Wild Heerbrugg

Sylwia Marczak, 3D, foto360, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, dziedzina nauk technicznych / geodezja i kartografia (2011)

See more