REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74306

Resource type: book

Miesięczna efektywność energetyczna systemów z pompami ciepła powietrze/woda

View

Resource metadata

Title Miesięczna efektywność energetyczna systemów z pompami ciepła powietrze/woda
Persons Authors: Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami).
Tematem przewodnim książki są metody stosowane do analizy efektywności energetycznej pomp ciepła powietrze/woda. W rozdziale I przedstawiono systematykę tych metod w kontekście zgodności z modelami efektywności energetycznej budynków. W wyniku tego przeglądu za szczególnie istotne uznano badania nad modelami pozwalającymi na symulacje pracy pomp ciepła powietrze/woda w kroku miesięcznym. Modele takie, choć sprawdzają się w innych obszarach inżynierii środowiska, nie są stosowane w odniesieniu do pomp ciepła powietrze/woda, tj. nie stwierdzono w tej grupie modeli odpowiednich rozwiązań teoretycznych.
W rozdziałach II i IV przedyskutowano wpływ sposobu modelowania obciążenia częściowego pompy ciepła powietrze/woda oraz dokładności odwzorowania profilu obciążenia cieplnego na wyniki symulacji efektywności energetycznej tych urządzeń.
W rozdziałach III i IV opisano autorskie modele do obliczania efektywności energetycznej pomp ciepła powietrze/woda współpracujących z systemami do ogrzewania budynków lub do przygotowania ciepłej wody użytkowej w kroku miesięcznym. (Polish)
Keywords "ogrzewanie"@pl, "centralne ogrzewanie"@pl, "energia elektryczna"@pl, "warunki klimatyczne"@pl, "zbiorczy system centralnego ogrzewania"@pl, "efektywność energetyczna"@pl, "pompy ciepła powietrze/woda"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: public administration, entrepreneurs, pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Time of publication: 2019
Number of pages: 152
Resource language: Polish
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Klaudia Jankowska
Availability date: 11-10-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Dostępność

Citation

Copied

Małgorzata Szulgowska-Zgrzywa. Miesięczna efektywność energetyczna systemów z pompami ciepła powietrze/woda. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Gospodarka energią - Obliczenia energochłonności budynku oraz kosztu energii elektrycznej w celu pokrycia potrzeb grzewczych budynku

Artur Nemś, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

Licznik energii elektrycznej

Piotr Pinkawa, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Die Regenverhältnisse Deutschland

Wilhelm Jacob van Bebber, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / inżynieria środowiska (2011)

Licznik energii elektrycznej - Chmura punktów

Tomasz Jasica, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / elektrotechnika (2011)

Nagrzewanie wody w pojemniku z mieszadłem

Józef Rak, educational material, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)

See more