REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78905

Resource type: article, chapter

Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi. Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. II Planowanie wieloletniego rozwoju przedsiębiorstw produkcji zwierzęcej (PN-1983-09-01)

View

Resource metadata

Title Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi. Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. II Planowanie wieloletniego rozwoju przedsiębiorstw produkcji zwierzęcej (PN-1983-09-01)
Persons Authors: Karlheinz Grosskopf
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca analizuje zmianę w podejściu planowania wieloletniego podczas przechodzenia na przemysłową formę hodowli. Przedstawione analizy zostały przeprowadzone na przykładzie kilku lat badań w NRD. Wzięto pod uwagę problem podziału planowania na podokresy oraz podobszary hodowli, uwzględniono potrzeby inwestycyjne, zmiany jakie powinny zajść w środkach trwałych oraz wielkość kredytów jakie są niezbędne podczas takiej tranzycji. Przedstawiona praca została zreferowana na konferencji 'Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi' w 1982 r. w Szczecinie. (Polish)
Keywords "Produkcja zwierzęca"@pl, "factory farming"@en, "rozwój przedsiębiorstwa"@pl, "hodowla przemysłowa"@pl, "animal production"@en, "enterprise development"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk rolniczych / rolnictwo i ogrodnictwo (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: PN-1983-09-01
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1983
From page: 1
To page: 8
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 22-12-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Karlheinz Grosskopf. Matematyczne metody w zarządzaniu przedsiębiorstwami rolniczymi. Materiały konferencyjne Szczecin 16-18 września 1982 cz. II Planowanie wieloletniego rozwoju przedsiębiorstw produkcji zwierzęcej (PN-1983-09-01). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Planowanie strategiczne długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa (RB-1995-10)

Wiesław Ciechanowicz, Andrzej Partyka, Zygmunt Uhrynowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)

Dwa znaki złożoności (PN-1988-05)

Władysław Matwin, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych (2011)

Baza Kluczowej Aparatury Politechniki Wrocławskiej

dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

Baza Oferta Współpracy Politechniki Wrocławskiej

dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych (2011)

See more