REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/19653

Resource type: thesis

Intuicjonistyczne zbiory rozmyte w komputerowym określaniu podobieństwa dokumentów tekstowych

View

Resource metadata

Title Intuicjonistyczne zbiory rozmyte w komputerowym określaniu podobieństwa dokumentów tekstowych
Persons Authors: Adam Niewiadomski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Rozprawa ma na celu przedstawienie nowych, oryginalnych zastosowań zbiorów rozmytych do modelowania nieprecyzyjności występujących w języku naturalnym (przybliżone porównywanie wyrażeń). Ma poszerzyć powyższe zastosowania zbiorów rozmytych o analogiczne konstrukcje oparte o intuicjonistyczne zbiory rozmyte. Przedstawia stanowiska w literaturze na temat modelowania związków podobieństwa poprzez relacje binarne, ich własności oraz zgodności z intuicjami ludzkimi. Jest tu też propozycja nowych, charakterystycznych miar i kryteriów podobieństwa ilościowego słów i zdań języka naturalnego ze szczególnym uwzględnieniem zgodności tych miar z intuicjami językowymi. Przedstawia możliwości zastosowań tych miar dla różnych języków etnicznych. Opracowano metody ilościowego porównywania tekstów częściowo standaryzowanych w oparciu o miary podobieństwa słów i zdań. Wykazanie przydatności opisanych metod poprzez ich zastosowanie w oprogramowaniu - module systemu ekspertowego wspomagającego diagnostykę medyczną. Przedstawienie nowatorskich koncepcji wykorzystania metod porównywania słów, zdań i tekstów do "inteligentnego" przeszukiwania zasobów internetowych oraz wymiany informacji handlowych (e commerce). (Polish)
Keywords "podobieństwo"@pl, "relacje rozmyte"@pl, "relacje sąsiedztwa"@pl, "wyszukiwanie tekstów przybliżonych"@pl, "intuicjonistyczne zbiory rozmyte"@pl, "zbiory rozmyte"@pl, "wyszukiwanie tekstów"@pl
Classification Resource type: thesis
Scientific discipline: dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)
Destination group: scientists, students, entrepreneurs
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Łódź - Warszawa
Creation time: 2001
Number of pages: 149
Supervisor: Piotr Stanisław Szczepaniak
Resource language: Polish
Location: Warszawa
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 04-10-2018
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie, Kolekcja e-Biblio IBS PAN

Citation

Copied

Adam Niewiadomski. Intuicjonistyczne zbiory rozmyte w komputerowym określaniu podobieństwa dokumentów tekstowych. [thesis] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do optymalizacji struktur organizacyjnych (PN-1978-01)

Janusz Aleksander Kacprzyk, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Komparatory obiektów złożonych w zastosowaniach do badania podobieństwa i identyfikacji

Łukasz Sosnowski, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Zastosowanie teorii zbiorów rozmytych do optymalizacji struktur organizacyjnych

Janusz Kacprzyk, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / automatyka i robotyka (2011)

Neuronowo-rozmyty system syntezy wiedzy z danych – konstrukcja i zastosowania

Adam Głuszek, thesis, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more