REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/44464

Resource type: journal

Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 112, listopad 2002

View

Resource metadata

Title Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 112, listopad 2002
Persons Cocreators: Małgorzata Wanke-Jakubowska (Redactor), Maria Wanke-Jerie (Redactor)
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Miesięcznik informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu, poruszający ważne, bieżące problemy społeczności akademickiej.
Prezentowany numer zawiera m.in. rozmowę z prorektorem do spraw współpracy z zagranicą i rozwoju uczelni prof. Romanem Kołaczem, relację z V Forum Architektury Krajobrazu we Wrocławiu oraz informację o powołaniu jednostki pozawydziałowej Arboretum - Ośrodek Badań Dendrologicznych. (Polish)
Comments: 42. Głos Uczelni
Keywords "finansowanie nauki"@pl, "Konferencje"@pl, "posiedzenie Senatu AR"@pl, "współpraca z zagranicą"@pl, "Strategia rozwoju"@pl, "strategia rozwoju szkolnictwa wyższego"@pl
Classification Resource type: journal
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Time of publication: 2002
Numbering (annual, number, issue): Nr 112
Place of publication: Wrocław
Publisher: Akademia Rolnicza (Wrocław)
Frequency: monthly
Number of pages: 24
Resource language: Polish
Identifiers: ISSN: 1233-4790
External links
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Barbara Barańska-Malinowska
Availability date: 29-05-2019
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Głos Uczelni : biuletyn informacyjny Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Nr 112, listopad 2002. [journal] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Międzynarodowy Zjazd Higieniczny w Gandawie 1.VI-6.VI 1927 r.

Aleksander Ławrynowicz, article, chapter, Wrocław Medical University, dziedzina nauk medycznych / medycyna (2011)

See more