REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/65327

Resource type: other document

Elektroniczna kontrola wiadomości (etesty)

View

Resource metadata

Title Elektroniczna kontrola wiadomości (etesty)
Persons Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Strona informacyjno-archiwalna dotycząca systemu elektronicznej kontroli wiadomości realizowanego w latach 2007-2014 w Politechnice Wrocławskiej. (Polish)
Keywords "e-learning"@pl, "system E-learning"@pl
Classification Resource type: other document
Scientific discipline: materiały popularnonaukowe i inne (2011)
Destination group: students, general public
Harmful content: No
Characteristics Creation time: 2014-01-01
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Agnieszka Herczak-Ciara
Availability date: 15-11-2021
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Elektroniczna kontrola wiadomości (etesty). [other document] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Platforma Moodle - elementy grywalizacji

Agnieszka Herczak-Ciara, presentation, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Analiza matematyczna 1. Wykład 14: Funkcje odwrotne - funkcje cyklometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Analiza matematyczna 1. Wykład 12: Funkcje trygonometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Analiza matematyczna 1. Wykład 29: Przykłady wybranych funkcji i granic dla tych funkcji

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

See more