REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78491

Resource type: book

Efektywność waloryzacji terenów poeksploatacyjnych górnictwa skalnego

View

Resource metadata

Title Efektywność waloryzacji terenów poeksploatacyjnych górnictwa skalnego
Persons Authors: Urszula Kaźmierczak
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami).
W monografii omówiono zagadnienia związane z efektywnością zarządzania projektami górniczymi ze szczególnym uwzględnieniem ich zakończenia, tj. likwidacją zakładu górniczego i rekultywacją terenów zmienionych działalnością wydobywczą. Projekty takie zazwyczaj ingerują w przestrzeń środowiskową i społeczną, co powoduje sytuacje konfliktowe oraz brak akceptacji. Złożoność tego problemu spowodowała, że podjęto próbę opracowania podstaw metodycznych efektywności waloryzacji terenów górnictwa skalnego jako stosunku efektów aktualnego i docelowego zagospodarowania złoża kopaliny oraz wykorzystania terenów po eksploatacji górniczej. Przedstawione w pracy badania dotyczą górnictwa małoobszarowego (skalnego) zlokalizowanego na terenie Dolnego Śląska. Przedstawiona w monografii metodologia oceny efektywności terenów poeksploatacyjnych górnictwa skalnego zakłada szacowanie wartości rynkowej zajętych terenów zarówno pod eksploatację, jak i po eksploatacji złoża. Przeanalizowano także wpływ przedsięwzięcia na lokalną gospodarkę obejmujący wpływy do budżetów gmin oraz powstanie nowych miejsc pracy. (Polish)
Keywords "Środowisko"@pl, "społeczeństwo"@pl, "waloryzacja"@pl, "Ochrona przyrody"@pl, "górnictwo w Polsce"@pl, "górnictwo skalne"@pl, "Efektywność"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: general public, pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2019
Number of pages: 122
ISBN: 978-83-951536-8-6
Resource language: Polish
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Klaudia Jankowska
Availability date: 10-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Dostępność

Citation

Copied

Urszula Kaźmierczak. Efektywność waloryzacji terenów poeksploatacyjnych górnictwa skalnego. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Zarys klimatologji lekarskiej

Ludomił Korczyński, book, Wrocław Medical University, dziedzina nauk o zdrowiu (2011)

Wrocławska Fundacja 102

Jan Chrzan, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce publicznej (2011)

Społeczeństwo Obywatelskie - cykl spotkań

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce publicznej (2011)

Dr Tymoteusz Sawiński o paleniu śmieciami

Joanna Kołodziejska, audio, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk biologicznych / ekologia (2011)

IV Studenckie Forum Dyskusyjne

video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk społecznych / nauki o polityce publicznej (2011)

Wyróżniki krajobrazu i architektury wsi Polski południowo-zachodniej

Irena Niedźwiecka-Filipiak, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk technicznych / architektura i urbanistyka (2011)

See more