REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/83035

Resource type: book

E-learning – rozwój e-nauczania na przestrzeni 20 lat na przykładzie Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej

View

Resource metadata

Title E-learning – rozwój e-nauczania na przestrzeni 20 lat na przykładzie Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej
Persons Authors: Piotr Maciej Wojciechowski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Opracowanie opisuje rozwój e-nauczania na przestrzeni 20 lat na przykładzie Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. Zasób obejmuje m.in. rys historyczny opisujący ewolucję e-nauczania na Wydziale Chemicznym na przestrzeni ponad 20 lat; opis rozwiązań związanych z prowadzeniem zajęć w trybie zdalnym i hybrydowym; charakterystykę rozwiązań stosowanych do zdalnego oceniania prac studentów i przeprowadzania e-kolokwiów (w trybie zdalnym oraz stacjonarnym na pracowniach komputerowych); opis elektronicznego korepetytora; charakterystykę wybranych narzędzi wspomagających e-nauczanie; instrukcję korzystania z pakietu Moodle, dedykowaną dla osób planujących przeprowadzać quizy oraz e-kolokwia.
Jest to jedno z pierwszych opracowań omawiających wpływ pandemii na rozwój e-learningu, a także wskazujących na rosnący wpływ sztucznej inteligencji AI. Liczne przypisy szeroko komentują subiektywny opis e-learningu na Wydziale Chemicznym i odnoszą się do osobistych spostrzeżeń i doświadczeń autora. (Polish)
Keywords "obliczenia kwantowe"@pl, "Gaussian"@pl, "program gaussian"@pl, "modelowanie Monte Carlo"@pl, "Moodle"@pl, "platforma Moodle"@pl, "platforma e-learningowa Moodle"@pl, "Wydział Chemiczny Politechniki Wrocławskiej"@pl, "sztuczna inteligencja"@pl, "zdalna edukacja"@pl, "zdalne nauczanie"@pl, "e-nauczanie"@pl, "e-learning"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki chemiczne (2018)
Destination group: students, scientists, general public
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Time of publication: 2023
Number of pages: 121
Resource language: Polish
License domena publiczna (CC0)
Technical information Submitter: Piotr Wojciechowski
Availability date: 07-03-2023
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej

Citation

Copied

Piotr Maciej Wojciechowski. E-learning – rozwój e-nauczania na przestrzeni 20 lat na przykładzie Wydziału Chemicznego Politechniki Wrocławskiej. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: domena publiczna (CC0), https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Platforma Moodle - elementy grywalizacji

Agnieszka Herczak-Ciara, presentation, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Analiza matematyczna 1. Wykład 14: Funkcje odwrotne - funkcje cyklometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Analiza matematyczna 1. Wykład 12: Funkcje trygonometryczne

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

Analiza matematyczna 1. Wykład 29: Przykłady wybranych funkcji i granic dla tych funkcji

Janusz Górniak, video, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk matematycznych / matematyka (2011)

See more