REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/74710

Resource type: article, chapter

Bezpieczeństwo systemów ISDN

View

Resource metadata

Title Bezpieczeństwo systemów ISDN
Persons Authors: Dominik Srokowski
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Artykuł poświęcony jest zagadnieniom bezpieczeństwa w sieci ISDN ze szczególnych uwzględnieniem bezpieczeństwa informacji. Omówione zostały cechy, jakimi powinien charakteryzować się bezpieczny przepływ informacji, zaproponowano także ogólne mechanizmy pomocne w zapewnieniu określonych cech bezpieczeństwa zarówno samego systemu jak i informacji. (Polish)
Keywords "bezpieczeństwo"@pl, "ISDN"@pl
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)
Destination group: pupils, students, teachers, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: V Ogólnopolska Konferencja Warsztaty ISDN - Wrocław 2002
Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2002
From page: 126
To page: 131
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Janusz Klink
Availability date: 04-10-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Biblio PWr

Citation

Copied

Dominik Srokowski. Bezpieczeństwo systemów ISDN. [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Logi zagrożeń z dnia 08.06.2017

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 24.06.2018

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 09.06.2020

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 24.09.2017

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 10.06.2019

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 29.04.2020

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more