REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/75450

Resource type: presentation

Baza zdjęć histologicznych

View

Resource metadata

Title Baza zdjęć histologicznych
Persons Authors: Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska
Partner: Wrocław University of Environmental and Life Sciences
Description Prezentacja bazy zdjęć histologicznych przedstawiającej preparaty histologiczne na przykładzie rdzenia kręgowego jaszczurki, nerki i mięśni gładkich myszy oraz skóry konia z zastosowaniem barwienia hematoksyliną i eozyną (H+E) z użyciem systemu kamer cyfrowych Canon Powershot sprzężonych z mikroskopem optycznym (Zeiss Axio Imager A1). (Polish)
Keywords "tkanki miękkie"@pl, "mysz"@pl, "koń"@pl, "jaszczurka"@pl, "skóry"@pl, "hematoksylina i eozyna"@pl, "histologia"@pl
Classification Resource type: presentation
Scientific discipline: Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)
Destination group: general public
Harmful content: No
Characteristics Place of creation: Wrocław
Creation time: 2022
Number of slides: 6
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Patrycja Wróblewska
Availability date: 05-01-2023
Collections Kolekcja Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Citation

Copied

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska. Baza zdjęć histologicznych. [presentation] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Rak płuc

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Rak płuc

histological preparation - human, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Zdjęcie wycinka rogu kopytowego konia rasy fryzyjskiej, woj. lubelskie, pow. obiektyw x 100

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, Justyna Domagała, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

Zdjęcie wycinka rogu kopytowego konia rasy polski koń szlachetny półkrwi, woj. podlaskie, pow. obiektyw x 100

Krzysztof Marycz, Patrycja Wróblewska, Justyna Domagała, photo, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki biologiczne (2018)

See more