REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/76548

Resource type: article, chapter

Analiza i optymalizacja decyzji inwestycyjnych, kapitałowych i innych * Wspomaganie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka (RB-1999-77-04)

View

Resource metadata

Title Analiza i optymalizacja decyzji inwestycyjnych, kapitałowych i innych * Wspomaganie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka (RB-1999-77-04)
Persons Authors: Roman Włodzimierz Kulikowski
Partner: Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw
Description Praca dotyczy metodologii wspomagania decyzji inwestycyjnych w warunkach gdy efekty, pojawiające się w przyszłości, są obarczone czynnikami przypadkowymi powodującymi zagrożenie poczucia bezpieczeństwa lub tzw. ryzyko zwrotu z inwestycji. Sformułowano zasadę optymalnego stosunku nakładów na bezpieczeństwo oraz na zwrot z inwestycji. Zasada ta pozwala na efektywne wspomaganie decyzji w obszarze inwestycji w papiery wartościowe, projekty przemysłowe, ubezpieczenia itp. (Polish)
Keywords "optymalizacja portfela"@pl, "portfolio optimization"@en, "investment decisions"@en, "insurances"@en, "decyzje inwestycyjne"@pl, "utility"@en, "użyteczność"@pl, "ubezpieczenia"@pl, "risk"@en, "Ryzyko"@pl, "bezpieczeństwo"@pl, "Safety"@en
Classification Resource type: article, chapter
Scientific discipline: Dziedzina nauk społecznych / ekonomia i finanse (2018)
Destination group: pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Title of source document: RB-1999-77-04
Place of publication: Warszawa
Publisher: IBSPAN
Time of publication: 1999
From page: 1
To page: 9
Resource language: Polish
License CC BY-SA 4.0
Technical information Submitter: Anna Wasilewska
Availability date: 09-09-2022
Collections Kolekcja Instytutu Badań Systemowych PAN w Warszawie

Citation

Copied

Roman Włodzimierz Kulikowski. Analiza i optymalizacja decyzji inwestycyjnych, kapitałowych i innych * Wspomaganie decyzji inwestycyjnych w warunkach ryzyka (RB-1999-77-04). [article, chapter] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: CC BY-SA 4.0, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.pl. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Logi zagrożeń z dnia 08.06.2017

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 24.06.2018

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 09.06.2020

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 24.09.2017

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 10.06.2019

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

Logi zagrożeń z dnia 29.04.2020

threat log, Wrocław University of Science and Technology, dziedzina nauk technicznych / informatyka (2011)

See more