REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/78490

Resource type: book

Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery

View

Resource metadata

Title Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery
Persons Authors: Józef Kuropka, Kazimierz Gaj, Izabela Sówka
Partner: Wrocław University of Science and Technology
Description Zasób o zwiększonej dostępności dla ON (osób z niepełnosprawnościami).
Książka zawiera artykuły prezentujące szeroki wachlarz zagadnień związanych z inżynierią i ochroną atmosfery oraz techniką pomiarową parametrów opisujących właściwości powietrza, które nawiązują do badań i wdrożeń aktualnie prowadzonych w placówkach naukowo-badawczych naszego kraju. Książka adresowana jest przede wszystkim do osób, które opisane w niej działania prowadzą na co dzień oraz do studentów, przyswajających wiedzę na temat zagadnień inżynierii i ochrony atmosfery. (Polish)
Keywords "Środowisko"@pl, "powietrze zanieczyszczone"@pl, "pył PM2,5"@pl, "pył zawieszony"@pl, "inżynieria środowiska"@pl, "inżynieria"@pl, "atmosfera"@pl, "ochrona atmosfery"@pl
Classification Resource type: book
Scientific discipline: Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka (2018)
Destination group: general public, pupils, students, scientists
Harmful content: No
Characteristics Place of publication: Wrocław
Publisher: Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
Time of publication: 2018
Number of pages: 236
ISBN: 978-83-7493-020-8
Resource language: Polish
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Klaudia Jankowska
Availability date: 10-11-2022
Collections Kolekcja Politechniki Wrocławskiej, Kolekcja e-Dostępność

Citation

Copied

Józef Kuropka, Kazimierz Gaj, Izabela Sówka. Aktualne problemy w inżynierii i ochronie atmosfery. [book] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_PWr.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Similar resources

Baza danych pomiarów meteorologicznych z dnia 11.04.2021, godzina 23:00

Adam Cegła, Witold Rohm, dataset, database, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku (2018)

Baza danych pomiarów meteorologicznych z dnia 03.08.2020, godzina 12:00

Adam Cegła, Witold Rohm, dataset, database, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku (2018)

Baza danych pomiarów meteorologicznych z dnia 16.08.2020, godzina 16:00

Adam Cegła, Witold Rohm, dataset, database, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku (2018)

Baza danych pomiarów meteorologicznych z dnia 22.07.2021, godzina 16:00

Adam Cegła, Witold Rohm, dataset, database, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku (2018)

Baza danych pomiarów meteorologicznych z dnia 20.04.2021, godzina 07:00

Adam Cegła, Witold Rohm, dataset, database, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku (2018)

Baza danych pomiarów meteorologicznych z dnia 01.10.2021, godzina 01:00

Adam Cegła, Witold Rohm, dataset, database, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / nauki o Ziemi i środowisku (2018)

See more