REPORT A PROBLEMicon

Fields marked with an asterisk are required
*
*
*
*
captcha
I hereby confirm that I have read and accept regulations and privacy policies *

LINKS

Resource link (portal)

Resource link (repository)

https://id.e-science.pl/records/63570

Resource type: notka biograficzna

Notka Biograficzna - Tyge Sondergaard

Resource metadata

Title Notka Biograficzna - Tyge Sondergaard
Persons Partner: Wrocław Medical University
Biogram Ukończył studia medyczne na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu w Kopenhadze w 1941 r. Habilitowany w 1954 r. Od 1961 r. profesor chirurgii. Jako asystent Kliniki Torakochirurgicznej Uniwersytetu w Kopenhadze od 1942 r. odbywał studia uzupełniające w Buffalo, Nowym Jorku, Baltimore, Cleveland, Chicago, Rochester, Ann Arbor i St. Louis. Od 1952 r. asystent Kliniki Chirurgicznej Uniwersytetu w Aarhus, gdzie zorganizował nowoczesny Oddział Torakochirugiczny, w którym wykonał pionierskie operacje wad wrodzonych i nabytych serca. Od 1961 r. kierownik Kliniki Torakochirurgicznej Uniwersytetu w Aarhus. Autor lub współautor wielu prac, głównie z zakresu kardiochirurgii, chirurgii naczyń krwionośnych, transplantacji narządów, nowotworów płuc i przełyku. Członek Danish Royal College of Surgeons, Dansk Kirurg Forening, Forening Til Hjertesygdon Bekaempelse i innych towarzystw naukowych. Laureat nagrody Swingta, Pfizera i Tage Kjaera oraz nagrody za pionierskie osiągnięcia w dziedzinie chirurgii serca przyznanej w 1970 r. przez Uniwersytet w Aarhus. Doktor honoris causa Uniwersytetu w Bernie. (Polish)
Description in another language: In 1941 he received his graduation degree from the Faculty of Medicine at Copenhagen University. In 1954 he qualified as assistant professor and in 1961 professor of surgery. He served as assistant at Thoracosurgical Clinic at Copenhagen University. He proceeded with his studies in Buffalo, New York, Baltimore, Cleveland, Chicago, Rochester, Ann Arbor and St. Louis. From 1952 he worked as assistant at Surgery Clinic at Aarhus University where he set up modern Thoracosurgical Department and performed pioneering operations of congenital and acquired defects. From 1961 he served as head of Thoracosurgical Clinic at Aarhus University. He was the author and coauthor of several scientific works in the field of cardiosurgery, blood vessels, transplantation of organs, lung cancer and cancer of esophagus. Member of Danish Royal College of Surgeons, Dansk Kirurg Forening, Forening Til Hjertesygdon Bekaempelse and other scientific societies. Pfizer and Tage Kjaer prize-winner, recognised for his pioneering achievements in cardiosurgery. He received his title of doctor honoris causa from the University of Bern. (English)
Keywords "Surgery"@en, "Chirurgia"@pl, "notka biograficzna"@pl
Classification Resource type: notka biograficzna
Scientific discipline: Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)
Destination group: students, general public
Harmful content: No
Characteristics Person: Tyge Sondergaard
Graduation specialty: chirurgia, medycyna
Year of awarding the title of doctor honoris causa: 1973
Picture License: No results
Bibliographies
 • Authors: Tyge Sondergaard
  Title: Lungekræft
  Year of publication: 1967

 • Authors: Tyge Sondergaard
  Title: Værd at vide om lungekræft
  Year of publication: 1991

 • Authors: Tyge Sondergaard
  Cocreators: Jacoby Ove, H. H. Wandall
  Title: Respiratory Function Following Pulmonary Infarcts
  Title of source document: Thorax.
  Numbering (annual, number, issue, part): 1955; 10(2)

 • Authors: Tyge Sondergaard
  Cocreators: Svend Heinild, Folke Tudvad
  Title: Bone marrow infusion in childhood : experiences from a thousand infusions
  Title of source document: The Journal of Pediatrics
  Numbering (annual, number, issue, part): 1947; 30(4)

 • Authors: Tyge Sondergaard
  Cocreators: Ulf Lucht
  Title: Late Results of Operation for Patent Ductus Arteriosus
  Title of source document: Scandinavian Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery
  Numbering (annual, number, issue, part): 1971; 5(3)
Activity Location: Uniwersytet w Aarhus /Klinika Torakochirurgiczna
Studies Unit name: Uniwersytet w Kopenhadze. Wydział Lekarski
License ID-NC-ND
Technical information Submitter: Michał Olczyk
Availability date: 21-12-2021
Collections Kolekcja Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, Doktorzy Honoris Causa Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu

Citation

Copied

Notka Biograficzna - Tyge Sondergaard. [notka biograficzna] Available in Atlas of Open Science Resources, . License: ID-NC-ND, https://azon.e-science.pl/licencje/ID-NC-ND_UMW.pdf. Date of access: DD.MM.RRRR.

Picture

Similar resources

Notka Biograficzna - Maksymilian Wilimowski

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Stanisław J. Konturek

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Francis Megraud

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Carl Georg Friedrich Wilhelm Fluegge

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

Notka Biograficzna - Hans Riegner

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu (2018)

Notka Biograficzna - Andrea Richard Genazzani

notka biograficzna, Wrocław Medical University, Dziedzina nauk medycznych i nauk o zdrowiu / nauki medyczne (2018)

See more