News

Kampania informacyjno-promocyjna AZON 2.0

Rozpoczynamy akcję informacyjno-promocyjną projektu AZON 2.0. Szukajcie nas na portalach informacyjnych, mediach społecznościowych i w gazetach papierowych.

Akcja informacyjna planowana jest do końca lutego. Jej celem jest dotarcie do ogółu społeczeństwa z informacją o zasobach publikowanych w serwisie zasobynauki.pl. W sposób szczególny chcemy dotrzeć do naukowców i studentów, którzy mogą korzystać z zasobów do codziennej pracy i nauki. Kampania planowana jest do końca lutego 2023.


Projekt „Atlas Zasobów Otwartej Nauki 2.0” ma na celu zwiększenie dostępności, poprawę jakości i rozszerzenie możliwości ponownego wykorzystania zasobów nauki. Projekt jest realizowany przez Politechnikę Wrocławską (lidera) wraz z partnerami: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, Uniwersytetem Medycznym we Wrocławiu oraz Instytutem Badań Systemowych PAN w Warszawie.


Projekt koncentruje się na cyfrowym udostępnianiu zasobów mających duże znaczenie dla obszaru nauki i gospodarki. Wśród nich wymienić można publikacje, skrypty, wykłady, modele 3D, nagrania audio, wideo, zdjęcia, pliki wejściowe i wyjściowe różnych programów komputerowych, bazy danych gromadzące dane z różnych dziedzin, maszyn, systemów, korpusy językowe i wiele innych.

Gallery