Scientific disciplines / dziedzina nauk rolniczych / biotechnologia (2011)

Filter
Page of  4 (40 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Komputerowe wspomaganie decyzji w systemach gospodarki wodno-ściekowej. Modelling and calibration of a municipal wastewater treatment process (RB-2000-46-07)

Lucyna Bogdan, Zbigniew Nahorski, Jan Studziński, Janusz Łomotowski, article, chapter, Systems Research Institute Polish Academy of Sciences, Warsaw, dziedzina nauk rolniczych / biotechnologia (2011)

Studia nad wykorzystaniem octanu i wydzielaniem cytrynianu przez drożdże Yarrowia lipolytica

Małgorzata Robak, book, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / biotechnologia (2011)

Laboratorium Biogazu w Centrum Odnawialnych Źródeł Energii

Hubert Prask, Małgorzata Fugol, research laboratory, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / biotechnologia (2011)

Prasa/separator ślimakowy i tłokowy

Małgorzata Fugol, Hubert Prask, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / biotechnologia (2011)

Reaktory do fermentacji przepływowej o pojemności 20 l i 100 l

Małgorzata Fugol, Hubert Prask, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / biotechnologia (2011)

Reaktory do fermentacji stacjonarnej tzw. eudiometry o poj. 1l

Małgorzata Fugol, Hubert Prask, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / biotechnologia (2011)

Bioreaktory do fermentacji stacjonarnej o poj. 2 l

Małgorzata Fugol, Hubert Prask, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / biotechnologia (2011)

Reaktory do fermentacji przepływowej o poj. 10 l

Małgorzata Fugol, Hubert Prask, research equipment, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / biotechnologia (2011)

Usługi w zakresie procesu fermentacji beztlenowej

Hubert Prask, Małgorzata Fugol, research offer, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / biotechnologia (2011)

Acta Scientiarum Polonorum. Biotechnologia 7 (2) 2008

journal, Wrocław University of Environmental and Life Sciences, dziedzina nauk rolniczych / biotechnologia (2011)

Page of  4 (40 results)
Results on page