Resource types / other document

Filter
Page of  99 (982 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Charakterystyka projektu badawczego OPUS 19 - nr 2020/37/B/HS4/00130

Katarzyna Tworek, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Wykorzystanie narzędzi Sandbox do analizy malware-u oraz automatyzacja procesu

Pablo Zimmermann, Mateusz Łopuszyński, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Wytrącanie i krystalizacja struwitu z roztworów wodnych zbliżonych składem chemicznym do ścieków komunalnych i przemysłowych

Anna Stanclik, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria chemiczna (2018)

Zdalna edukacja w czasie pandemii: Analiza wyników ankiety przeprowadzonej na Politechnice Wrocławskiej

Agnieszka Herczak-Ciara, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Opis działania naukowego MINIATURA-4, ID wniosku 494893, Nr rejestracyjny 2020/04/X/HS4/01922

Agata Klaus-Rosińska, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych / nauki o zarządzaniu i jakości (2018)

Moodle - poradnik. Część 1: Egzamin w formie testu pytań zamkniętych (scenariusze)

Agnieszka Herczak-Ciara, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Moodle - poradnik. Część 2: Egzamin w formie wypowiedzi otwartej (scenariusze)

Agnieszka Herczak-Ciara, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk ścisłych i przyrodniczych / informatyka (2018)

Elektroniczna kontrola wiadomości (etesty)

other document, Wrocław University of Science and Technology, materiały popularnonaukowe i inne (2011)

Badania jakości usług i krótkich wiadomości tekstowych SMS w sieci T-MOBILE. Raport

Janusz Klink, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Badania jakości usług i krótkich wiadomości tekstowych SMS w sieci ORANGE. Raport

Janusz Klink, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Page of  99 (982 results)
Results on page