Destination group / public administration

Filter
Page of  197 (1963 results)
Results on page
Check/uncheck all items on the page
View
Wyniki badań symulacyjnych

Maria Hajłasz, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk społecznych (2018)

Obrazy mikroskopowe nanocząstek złota

Olga Rac-Rumijowska, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / inżynieria materiałowa (2018)

Wykorzystanie narzędzi Sandbox do analizy malware-u oraz automatyzacja procesu

Pablo Zimmermann, Mateusz Łopuszyński, other document, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Mikroprzepływowy czujnik elektrochemiczny z mieszalnikiem

Witold Nawrot, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Łączenie ceramiki LTCC ze szkłem poprzez warstwę szkliwa

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Analiza zmiany kąta zwilżania pod wpływem selektywnego wyładowania barierowego na podłożu ceramicznym

Witold Nawrot, dataset, database, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Konfigurowalny układ mikroprzepływowy do druku 3D na podłożach ceramicznych

Witold Nawrot, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Model mikrosystemu do pomiaru absorbancji z mikroprzepływowym mieszalnikiem spiralnym

Witold Nawrot, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Mikrosystem: komora testowa do testów wytrzymałości ciśnieniowej

Witold Nawrot, 3D, photo360, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / automatyka, elektronika i elektrotechnika (2018)

Usługa krańcowa IoT zbierająca dane o otoczeniu sieci WLAN i LTE

Patryk Schauer, Łukasz Falas, source code, Wrocław University of Science and Technology, Dziedzina nauk inżynieryjno-technicznych / informatyka techniczna i telekomunikacja (2018)

Page of  197 (1963 results)
Results on page